Pressemeldinger

Salli Swing og Salli SwingFit gjorde det bra i Innovasjon 2015 konkurransen, som ble arrangert av den finske tannlegeforeningen Apollonia. Konkurransen ble arrangert for første gang, og Salli Swing og Salli SwingFit var blant de tre beste innovasjonene og mottokk en ærespris.

Salli Swing og Salli SwingFit er todelte sadelstoler. Takket være det unike delte setet kan den som sitter holde ryggen rett også under lange operasjoner og når de trenger å lene seg fremover. På grunn av gapet er det inget ubehagelig trykk på underlivet, og derfor er det ikke nødvendig å runde ryggen. Gapet gjør også sete kjølig og godt ventilert, som reduserer risikoen for infeksjoner.

Det dynamiske Salli Swing og Salli SwingFit setet følger sitterens bevegelser, noe som er en stor fordel når man strekker seg etter instrumenter og lener seg fremover. Tannlegen og tannlege-sykepleieren kan arbeide nær hverandre og komme meget nær pasienten på enkelt hvis.

Ny konkurranse: Innovasjon 2015

Innovasjon 2015 Æresprisen deles ut til en bedrift eller organisasjon som har utviklet ny, eller brukt eksisterende teknologi, utstyr eller tjenester på en slik måte at det forbedrer tannlegers arbeidsforhold, pasientenes sikkerhet eller gjør behandlingen/kuren mer holdbar, enklere eller bedre på annet hvis. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort i bladet Hammaslääkäri den 13.11.2015.

Automatisk ti års garanti gis f.o.m. 12.9.2014 på alle Salli® sadel stoler lagd i Finland. Tidligere har man automatisk fått fem års garanti og ved å fylle ut et skjema online har man fått full 10 års garanti. Dette systemet bortfaller. Vi har over lang tid samlet informasjon på denne måten, noe som har forbedret våre produkter, samt lagt grunnlaget for vår kontinuerlige produktutvikling.

 

 

Salli Autosmart er udiskutabelt den beste løsningen blant annet ergonomiske bord over hele verden. Bordet gjenkjenner hva du gjør og tilpasser seg selv automatisk til den optimale høyden for hvert enkelt gjøremål, om så dette er å lese på skjermen eller skrive. Høyden vil også endres noe etter tidspunktet på dagen fordi ryggsøylens lengde varierer fra morgenen til ettermiddagen. Og ikke bare er bordet bevegelig, også monitorene justerer seg selv etter ulike gjøremål ved hjelp av en spesiell mekanisme

Salli AutoSmart tenker for deg

Den menneskelige hjernen arbeider best når hodet holdes oppreist og rettet fremover og musklene i skuldre og nakke er avslappet. I denne stillingen fungerer de store blodkarene i nakken uten forstyrrelser - og det er nøyaktig denne stillingen som enkelt kan oppnår og opprettholdes hele dagen ved bruk av Salli AutoSmart. Mekanismen virker både når du sitter eller står foran bordet.

Alt skjer automatisk så snart de første innstillingene er gjort. Flere personer kan jobbe på det samme bordet fordi bordet justerer seg selv etter innloggingen på datamaskinen. Det er søkt om patent for det automatiske systemet.

Salli AutoSmart er designet for å brukes sammen med Salli salstoler. Konseptet er fullstendig overlegent fordi den beste og naturlige sittestillingen kan oppnår på Salli salstoler, og nå kan også nakken, hodet og armene være i optimal stilling ved hjelp av bordet.