Postural vurdering af studerendes evaluering af behovet for ergonomisk stol og forstørrelse hos tandlægen

Postural Assessment of Students Evaluating the Need of Ergonomic Seat and Magnification in Dentistry

Udgivet i Journal of Indian Prosthodontic Society i 2014.

Formål: Formålet med denne undersøgelse er at gøre en forfald i farerne ved uhensigtsmæssig arbejdsstilling af tandlæger under arbejdet. Det sigter også mod at skabe kendskab til de hermed forbundne sundhedsmæssige konsekvenser blandt det dentale broderskab som helhed, og at forstå betydningen af at vedtage en ergonomisk arbejdsstilling fra begyndelsen af fagkurset.

Metoder: Et eksperimentelt design mellem eksperter blev valgt for at opnå resultaterne fra tre forskellige separate grupper. Hver gruppe fik tildelt en forskellig stol, der muliggjorde en ordentlig sammenligning og bestemmelse af den mest passende arbejdsstilling. Denne undersøgelse blev udført på II-årige BDS-studerende. Udvælgelsen blev udført ved simpel tilfældig prøveudtagningsmetode (lotteri metode) hvor 90 studerende blev valgt ud af 102. Alle eleverne fik den samme øvelse (tandpræparation af nederste første premolar), og arbejdsstillingerne blev sammenlignet i tre forskellige stole, nemlig; Salli Sadelstol (SSC), konventionel stol med ryglæn (CC1) og konventionel stol uden ryglæn (CC2) med og uden brug af forstørrelsessystemet.

Resultater: Resultaterne antyder, at der var mindre postural risiko med Salli Sadelstol med korrekt forstørrelse anvendt, mens der var stor risiko ved at bruge konventionelle stole med eller uden ryglæn og uden brug af forstørrelse. Da de konventionelle stole blev sammenlignet, blev det opdaget, at ryglænet ikke rigtig gør nogen forskel i at forbedre arbejdsstillingen(P> 0,05).

Konklusion: Eleverne er i høj risiko for at udvikle MSD’er, hvis de ikke korrigeres og styres til at bruge den rette arbejdsstilling på det rigtige tidspunkt. Eleverne er nødt til at kende betydningen af korrekt arbejdsstilling i begyndelsen af det faglige kursus, som gør det muligt for dem at arbejde på den ergonomiske arbejdsplads inden for de fastsatte områder. Fabrikanter udvikler det ergonomisk designede udstyr for at forhindre muskuloskeletale skader, som ville hjælpe tandlægerne til at arbejde uden begrænsninger. Den foreliggende undersøgelse har rapporteret, at brugen af ergonomisk sadelstol kunne understøtte lænderegionen og opretholde den nedre rygs naturlige krumning samtidig med at forstørrelsen kunne bringe et klarere syn tæt på operatøren i stedet for at operatøren skulle bøje sig ned for at se bedre.

Du kan læse hele studiet her.