Miljøpolitik

Vi følger ISO 14001-standarden for miljøledelsessystem i alle vores aktiviteter. Vores miljøpolitik er dokumenteret i kvalitetsmanualen, og vedligeholdes efter behov for forandring. Miljøpolitikken er implementeret for personalet, og dokumenterne er tilgængelige for dem.

De væsentligste miljøaspekter er korrekt sortering og behandling af affald samt styring og optimering af produkternes livscyklus. Disse evalueres årligt.

Vi er forpligtet til

  • miljøbeskyttelse og reduktion af de negative virkninger af vores operationer samt opfyldelse af bindende forpligtelser
  • løbende forbedring af miljøsystemet
  • indsamling og håndtering af forskellige typer affald