Sallis værdier

Brugervenlige og nyttige produkter

Salli Systems sigter altid mod at kunne tilfredsstille sine kunders behov sådan, at de ville videresende beskeden om det nye sidderelaterede velvære. Kunderne værdsætter troværdighed, imødekommende service, individuel træning og kundesupport. Sallis produkter er ubestrideligt nyttige ud fra både arbejdssundhedens og de finansielle overvejelsers synspunkt.

Medarbejdernes velvære

Medarbejdernes velvære afspejles i alt, hvad virksomheden gør. Salli Systems værdsætter udviklet samspil, lighed, alsidigt velvære og følelsen af fællesskab. ITTE-programmet tilbyder de ansatte mange sundhedsfremmende fordele ud over det officielle sundhedsvæsen (ITTE = Fremmelse af glad og effektiv sundhed på arbejdspladsen).

Økonomisk gennemsigtighed og sund virksomhedsdrift

Kun en profitabel virksomhed kan udvikle sin drift til gavn for sine kunder, og kun en profitabel virksomhed kan være en god arbejdsgiver. De ansatte i Salli Systems har adgang til al vigtig og relevant information. Profitabiliteten er baseret på professionelle og arbejdsomme medarbejdere, god kunderespons, konstant og innovativ forskning og udvikling samt omkostningsminimering. I en profitabel virksomhed er enhver medarbejders indsats værdifuld.

Bæredygtig udvikling

Salli Systems opererer på principperne om bæredygtig udvikling.