Social ansvarlighed

Driften af Salli Systems er ansvarlig og dirigeret af virksomhedens værdier og principperne for bæredygtig udvikling. Virksomheden fremstiller kun produkter, der er fordelagtige for slutbrugeren og giver den bedst mulige træning i arbejdsergonomi til hver enkelt kunde. Virksomheden overholder love og regler ved alle sine handlinger.

Økonomisk ansvarlighed

Stabil økonomisk fremgang sikrer en sikker fremtid og kontinuitet for forretningsaktiviteterne. Virksomheden undgår langsigtet ansvar. Ved at tage sig af profitabiliteten af forretningsaktiviteterne lægger Salli Systems desuden grundlaget for sit sociale og miljømæssige ansvar.

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed er at tage sig af de ansatte. Salli Systems er et ligeligt arbejdsfællesskab og virksomheden investerer i sine ansattes fysiske og psykiske velvære. Social ansvarlighed er også at bidrage til udviklingen af det omkringliggende miljø og samfund. Salli Systems ønsker som virksomhed at være en god samfundsborger, hvilket bedst kan ses ved selskabets attitude over for sine kunder og partnere.

Miljømæssig ansvarlighed

Bevarelse af miljøet er hjørnestenen i hele driften. 2 af de vigtigste miljømål er at reducere energiforbruget og at skære ned på mængden af affald til deponering. Dette vil ske ved at rationalisere brugen af energi, varer og råstoffer og ved at udvikle genbrugsprocessen.

Vores produktion er CO2-neutral, hvilket blev opnået ved at overvåge mængden af CO2-udledning, der forårsages af produktionsprocessen, rejser og andre aktiviteter. CO2 optages i skove og sumpe ejet af virksomhedens grundlægger. Hvis det er nødvendigt, vil selskabet også støtte plantning af træer i regnskove.

Endvidere, vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi tager hensyn til naturen, og det gør vi på følgende måde:

  • 85-95 % af materialet i alle vores metal fodkryds, er produceret af genanvendt aluminium.
  • Vi genanvender overskydende læder fra produktionen til at producere Salli Nature sadelstole og Pads til ryttere. Vi samarbejder også med Humbugi Accessories, som fremstiller bæredygtige smykker ud af vores overskydende læder.
  • Vi anvender kromfrit læder fra svenske Elmo. Virksomhedens spildevand bliver renset, så det efterfølgende kan anvendes som drikkevand.