Social ansvarlighed

Driften af Salli Systems er ansvarlig og dirigeret af virksomhedens værdier og principperne for bæredygtig udvikling. Virksomheden fremstiller kun produkter, der er fordelagtige for slutbrugeren og giver den bedst mulige træning i arbejdsergonomi til hver enkelt kunde. Virksomheden overholder love og regler ved alle sine handlinger.

Økonomisk ansvarlighed

Stabil økonomisk fremgang sikrer en sikker fremtid og kontinuitet for forretningsaktiviteterne. Virksomheden undgår langsigtet ansvar. Ved at tage sig af profitabiliteten af forretningsaktiviteterne lægger Salli Systems desuden grundlaget for sit sociale og miljømæssige ansvar.

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed er at tage sig af de ansatte. Salli Systems er et ligeligt arbejdsfællesskab og virksomheden investerer i sine ansattes fysiske og psykiske velvære. Social ansvarlighed er også at bidrage til udviklingen af det omkringliggende miljø og samfund. Salli Systems ønsker som virksomhed at være en god samfundsborger, hvilket bedst kan ses ved selskabets attitude over for sine kunder og partnere.