Takuu

Reklamaatiot: reclamation@salli.com

Salli Systems / Easydoing Oy (”Salli”) myöntää takuun uusille tuotteille seuraavasti: satulatuolit 10 vuotta (paitsi Salli Light ja Salli Slim -mallit 5 vuotta); pöydät, lisävarusteet, Salli Riding Pad ja Salli Beanbag 2 vuotta; Salli Driver 1 vuosi.

Salli Systems / Easydoing Oy (”Salli”) myöntää takuun käytetyille tuotteille seuraavasti: satulatuolit 5 vuotta (paitsi Salli Light ja Salli Slim -mallit 1 vuosi); pöydät, lisävarusteet, Salli Riding Pad ja Salli Beanbag 1 vuosi.

Takuu kattaa ostopäivästä lähtien Salli-tuotteiden (”Tuote”) säännöllisessä ja normaalissa sisäkäytössä ilmenneet rakenteelliset virheet ja materiaali- ja valmistusvirheet (”Virhe”). Salli Light ja Salli Slim -malleja ei saa käyttää eikä säilyttää alle + 5° C lämpötilassa.

Jos Tuote tai sen osa on vioittunut, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Sallille heti tai viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun jälleenmyyjä/ostaja on Virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita. Mainitun aikarajan ulkopuolella tehdyt ilmoitukset eivät ole päteviä eikä valmistajalla näin ollen ole velvoitetta jälleenmyyjää/ostajaa kohtaan. Ostopäivä on todistettava Tuotteen sarjanumerolla ja ostokuitilla tai jälleenmyyjän tai Sallin kirjanpidolla. Takuuaika (1–10 vuotta) alkaa ostopäivästä.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet:

  1. nahkaa vahingoittavista nesteistä
  2. tuotteen kaatumisesta lattialle tai putoamisesta (katso kuvat alta)
  3. hankautumisesta kovia, karheita tai teräviä kohteita vasten niin, että hankauskohtaan tulee jälkiä
  4. terävien esineiden pistoista tai niiden aiheuttamista painumista
  5. normaalista kulumisesta
  6. lemmikkieläinten aiheuttamista jäljistä
  7. jälleenmyyjän tai ostajan, tai jonkun muun henkilön heidän pyynnöstään, Tuotteeseen tekemistä muutoksista
  8. sellaisten osien tai esineiden kiinnittämisestä Tuotteeseen tai käyttämisestä Tuotteen kanssa, joiden käytöstä ei ennen Tuotteen kokoamista ole sovittu kirjallisesti Sallin kanssa.

Kuvia verhoilumateriaalin rikkoutumisesta kaatuneissa tuoleissa. Verhoilumateriaali ei välttämättä repeä välittömästi kaatumisen jälkeen, vaan toisinaan vasta myöhemmin tuolia käytettäessä. Kaatuminen tai isku on kuitenkin aiheuttanut vahingon, eikä takuu siksi kata sitä.

Jälleenmyyjän/ostajan on omalla kustannuksellaan lähetettävä virheellinen Tuote Sallin tehtaalle Rautalammille tai Sallin varastoon tai johonkin muuhun osapuolten yhteisesti sopimaan paikkaan. Salli tarkastaa virheellisen Tuotteen viivytyksettä sen saapuessa.

Jälleenmyyjä/ostaja voi myös laatia Virheestä kirjallisen kuvauksen, liittää mukaan valokuvan ja lähettää nämä suoraan Sallille postissa tai sähköpostissa. Salli voi myös maksaa virheellisen osan/Tuotteen kuljetuksen, kun on todettu, että takuu kattaa Virheen. Salli palauttaa korjatun tai korvatun Tuotteen jälleenmyyjälle/ostajalle. Jos Tuote ei ole virheellinen tai takuu ei kata
Virhettä, jälleenmyyjä/ostaja korvaa Sallille Tuotteen tarkistamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut sekä mahdolliset kuljetuskulut.

Mikäli virheellisen Tuotteen toimittaminen Sallin tehtaalle, tai takuun kattavuuden selvittäminen kirjallisen tai kuvamateriaalin perusteella, on kohtuuttoman kallista tai epäkäytännöllistä, on käytettävä puolueetonta asiantuntijaa vian todentamisessa. Asiantuntijan tulee olla sekä Sallin että jälleenmyyjän/ostajan hyväksymä.

Kun takuun kattavuus on edellä mainituilla tavoilla todettu, Salli voi myös lähettää korvaavat osat jälleenmyyjälle/ostajalle. Takuu ei kata jälleenmyyjän/ostajan puolesta tapahtuvasta varaosien asentamisesta tai vanhojen osien poistamisesta aiheutuvia työ- tai muita kustannuksia, mutta takaa riittävän kirjallisen tai suullisen opastuksen.

Sallin takuu on voimassa kaikkien muiden takuiden sijasta, olivatpa ne kirjallisia tai suullisia, suoria tai epäsuoria. Jälleenmyyjä/ ostaja voi vaatia ainoastaan takuun kattamien virheellisten Tuotteiden korjaamista tai korvaamista Sallin harkinnan mukaan. Salli ei ole vastuussa epäsuorista, välillisistä tai satunnaisista vahingoista aiheutuneista vahingonkorvauksista tai tulojen tai asiakkaiden menettämisestä. Sallilla ei ole mitään velvoitteita noudattaa mitään jälleenmyyjän tai hänen jakelijansa tai muiden kolmansien osapuolten asiakkaidensa ja/tai ostajien kanssa tekemiä Tuotetta koskevia takuita, jotka ovat lisäyksiä Sallin takuuseen tai ristiriidassa sen kanssa. Tuotteen takuu ei kuitenkaan rajoita kuluttajan oikeuksia, joita hänellä on pakottavan lainsäädännön perusteella. Salli ei myönnä ja täten kieltää kaikki muut takuut; lakisääteiset, muunlaiset ja ilmaistut, mukaan lukien kaikki takuut koskien Tuotteen sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai kauppakelpoisuutta.