Työpaikkalääkäri

Erikoisrakenteinen Salli Satulatuoli tarjoaa etuja kokoonpanotyössä. Kun tehtävät edellyttävät asennon vaihtamista usein, työntekijä voi siirtyä ongelmitta eri asentoihin ja käyttää siten tuki- ja liikuntaelinjärjestelmäänsä vaihtelevasti.

Havainnot rakennuskonealalta asvalttikoneen esikoontatyöpaikassa osoittivat, että vaihtelu esimerkiksi Salli Satulatuolin puoli-istuvan asennon ja seisoma-asennon välillä mahdollisti tehtävän jatkamisen samalla työkorkeudella eri asennoissa.

Tämä mahdollistaa eri lihasryhmien käytön, mikä estää pakotettujen asentojen vaikutukset kuten jatkuvan seisomisen aiheuttamat seuraukset. Sekä vanhemmat yli 50 vuotta täyttäneet että nuoremmat työntekijät, joilla oli välilevyvaivoja pitkän seisomisen seurauksena, vahvistivat nämä edut.

Toisessa tapauksessa vakuutusyhtiö tuli mukaan, kun hankittiin satulatuoli työntekijälle, jolla oli huomattavia tuki- ja liikuntaelinjärjestelmän rajoituksia. Ongelmat johtuivat nilkkanivelten kroonisesta polyartriitista.

Työntekijän työhön kuului osan ottaminen lavahäkistä, asettaminen puristimeen, osan poistaminen ja laskeminen toiseen lavahäkkiin. Työtä voitiin tehdä vain seisten, koska liikealue on suhteellisen suuri. Salli Satulatuolin kanssa työntekijä saattoi istua tai halutessaan istua ja seistä vuorotellen, mikä kevensi erityisesti nilkan ja jalkaterän nivelten rasitusta. Työntekijän täysaikainen työskentely kyseisessä työpaikassa oli jälleen mahdollista.

Näiden yksittäistapausten positiivisia arvioita voidaan pitää työlääketieteen näkökulmasta työvaiheiden parannuksina. Salli Satulatuoli mahdollistaa joustavat liikesarjat toisin kuin tavalliset pyörälliset istuimet tai seisaaltaan istumiseen käytettävät laitteet, joita on myös markkinoilla. Lisäksi Salli Satulatuolin ratsastuksenomainen asento pitää selkärangan terveellisessä asennossa.

Jos kysymyksessä on kuntoutus ja uhkana on työpaikan menettäminen, työpaikka voidaan säilyttää käyttämällä tätä laitetta, jolloin vakuutusyhtiö- tai muu viranomainen on tarvittaessa otettava mukaan laitteen hankintaan.

Dr. Gerald Müller-Silvergieter
Oldenburg, Saksa, 30.10.2008