Doktorgradsoppgave om salstoler for tannleger

THE DENTAL CLINICAL PRACTISE : ERGONOMIC ANALYSIS OF THE SITTING POSTURE, 2017

Tannlege og fysisk trener Giovana Renata Gouvêa beviste statistisk i sin avhandling desember 2017 at Salli salstoler i tannpleien påvirker mer positivt, sammenlignet med konvensjonelle seter på noen av de studerte variablene.

Salstolene som ble brukt i studien var Salli salstoler, og oppfølgingsperioden var 10 måneder. Den systematiske gjennomgangen og meta-analysen hadde som mål å verifisere om setet gir en lavere ergonomisk risiko enn konvensjonelle seter.

Som konklusjon, var virkningen av salstolen, sammenlignet med den konvensjonelle, signifikant mer positiv med hensyn til ergonomisk risiko, sideveis projeksjon av tyngdepunktet og daglige problemer knyttet til livmorhalsområdet. Salstolen ble vurdert bedre med hensyn til tilfredshet ved sitting i alle aspekter (p <0,001).

Oppgaven kan leses fullt ut her.