Postural vurdering av studenter Evaluering av behovet for ergonomisk sete og forstørrelse i tannbehandling

Postural Assessment of Students Evaluating the Need of Ergonomic Seat and Magnification in Dentistry

Publisert i Journal of Indian Prosthodontic Society i 2014.

Mål: Formålet med denne studien har vært å gjøre en undersøkelse på farene forårsaket av dårlig arbeidsstilling for dentalstudenter. Studien har også forsøkt å rette oppmerksomhet om helserelaterte problemer blant dentalpersonal generelt, samt å skape forståelse for betydningen av å ha en god ergonomisk holdning helt fra starten av i en profesjonelle karriere.

Metoder: Et “mellomfaglig eksperimentelt design” ble valgt for å fremskaffe uavhengige resultater fra tre forskjellige grupper. Hver gruppe ble tildelt et forskjellig sete som gjorde det mulig å sammenlige og bestemme den beste arbeidsstillingen. Denne studien ble utført på II-årige BDS-studenter. Utvelgelsen ble utført ved hjelp av en enkel tilfeldig prøvetakingsmetode (lotteri metode) hvor 90 studenter ble valgt ut av et utvalg på 102. Alle elevene ble gitt tilsvarende øvelse (tannbehandling av lavere første premolar), og arbeidsstillingene ble sammenlignet med tre forskjellige seter; Salli Saddle Chair (SSC), Konvensjonell stol med ryggstøtte (CC1) og Konvensjonell stol uten ryggstøtte (CC2), med og uten bruk av forstørrelse.

Resultat: Resultatene antyder at det er mindre postural risiko med Salli Saddle Chair med bruk av passende forstørrelse, mens det var stor risiko ved bruk av konvensjonelle stoler med eller uten rygg og uten bruk av forstørrelse. Når de konvensjonelle stolene ble sammenlignet, ble det sett at ryggstøtten egentlig ikke hadde noen betydning for å forbedre arbeidstillingen (P> 0,05).

Konklusjon: Studenter har høy risiko for å utvikle MSD hvis de ikke blir korrigert og veiledet i riktig arbeidsstilling. Studentene trenger å vite viktigheten av riktig holdning tidlig i utdanningen, slik at de kan jobbe ergonomiske riktig innenfor aktuelle avstander. Produsenter utvikler ergonomisk utformet utstyr som forhindre muskuloskeletale skader og som kan hjelpe tannleger til å jobbe uten restriksjoner. Den nåværende studien viser at bruk av ergonomiske salstoler kan understøtte en god kroppsholdning og opprettholde en naturlige krumning i nedre del av ryggen, samtidig som forstørrelse kan gi bedre synsforhold, slik at tannlegen ikke behøver å bøye seg.

Du kan lese hele studien her.