Sittetrykkdistribusjon for ulike stoltyper

Reijo Koskelo, FT, Forsker

Innledning

Klager relatert til de støttende og lokomotive kroppsområdene er en av hovedårsakene til sykdomsfravær. Nakke- og ryggsmerter har særlig økt til et merkbart nivå når det gjelder å forhindre at den rammede kan arbeide. I framtiden bør mer oppmerksomhet bli viet innvirkningen av ergonomisk sitting med hensyn til individers generelle helsenivå. Tradisjonelle sittestillinger resulterer i sterkt trykk på lår, sete og underliv, noe som svekker sirkulasjonen i bløtvev og bein. Trykk som hovedsakelig ligger på underlivsområdet klemmer også de indre pudendale arteriene, som sørger for blodstrømmen til erektilt vev, både med hensyn til normal blodgjennomstrømning og ereksjoner. For mannlige syklister svekkes blodsirkulasjonen på grunn av et sete som legger trykk på de pudendale arteriene og langtidstrykk på arteriene fører til fortykning av arterieveggene og følgende ereksjonsproblemer (V. Huang, R. Munarriz & I. Goldstein, 2005). Målet for denne studien var å undersøke de ulike trykknivåene forårsaket av 8 ulike stoler og distribusjonen av dette trykket mellom lår, sete og kjønnsorganer.

Metoder

Ni frivillige deltok i studien (fem kvinner og fire menn). Gjennomsnittlig alder for testpersonene var 32 år og aldersspennet var mellom 21-55 år. Før trykkmålinger fant sted, ble vinkelen mellom knær og hofter for alle testpersonene fiksert slik at den forble i 135 graders vinkel i alle de ulike salstolene. Studier har vist av en vinkel på 135 grader er mest fordelaktig når man tar hensyn til behovet for å opprettholde en frisk rygg (W: Bashir 2006). På den tradisjonelle kontorstolen ble vinkelen satt til 90 eller 110 grader, noe som gjorde det mulig for føttene å plasseres på gulvet. Sittevinkelen til alle testpersonene ble fiksert på tre måter (se bilde).

Øynene til alle testpersonene ble dekket slik at de ikke kunne se hvilken stol de satt på til enhver tid. De fikk heller ikke se de ulike stolene brukt i studien før undersøkelsen begynte.

Følgende stolmodeller ble brukt i studien:

A) Triton Activ kontorstol med ryggstøtte (Martela Oy, Finland)
B) HÅG Capisco salstol med ryggstøtte (HÅG/RH/RGM-gruppen, Norge)
C) Bambach Saddle Seat salstol (Bambach Saddle Seat™, Australia)
D) BackApp sallignende stol (Back App Europe AB, Norge)
E) Salli Classic salstol (Easydoing Oy, Finland)
F) Ponychair® salstol (MJ Paasikivi Oy, Finland)
G) Salli Twin salstol (Easydoing Oy, Finland)
H) Perfect Saddle salstol (Support Design AB, Sverige)

Trykknivå ved sitting ble målt ved hjelp av en trykkmatte fra Tekscan (Tekscan Advanced ClinSeat DB, v.5.64C, Tekscan Inc, Boston MA, USA) i 20 sekunder.

Resultater

I målingene av sittetrykknivå ble det minste trykknivået funnet når testpersonene satt på Stol G (Salli Twin) for alle testpersoner. På stol A (Triton Activ) ble lårene og setet utsatt for størst trykk. Ved å sammenligne områdene som ble utsatt for trykk ble det funnet at trykket klart og nesten fullstendig var lagt på sitteknoklene for stolene E (Salli Classic) og G (Salli Twin). I de andre modellene i studien ble sittetrykket fordelt over en større del av testpersonens seteområde og på lårmusklene. Sittetrykket var spesielt merkbart i underlivsområdet og størst for stol D (Back App).

Trykknivået rundt kjønnsorganene mens man satt på den todelte salstolen Salli Twin var lavest for alle testpersonene sammenlignet med de andre stolmodellene.

Tabell viser området med størst trykk for hver testperson for hver stol. Pressområdene ble delt i fem: lårmuskler (R), musculus glutaeus (P), lymfeknuter i setet (I), bekkenmembranen (L) og underlivsområdet (G). Område I er det mest fordelaktige med hensyn til blodsirkulasjon, stoffskifte og nervene.

Testperson nummer Triton Active HÅG Capisco Bambach Saddle Seat BackApp Salli Classic Ponychair Salli Twin Perfect Saddle
1 R, P L G I
2 R, P G I L
3 R, P P L, G I
4 R, P G I L
5 R P G L I
6 R P G I L
7 R P G L I
8 R G L P I
9 R, P L, G I

Konklusjoner

Sittetrykket forårsaket av ulike stoler, i tillegg til ergonomien og brukbarheten til slike stoler, er noe som hittil ikke har vært gjenstand for mye forskning. Med tanke på forbedringene som er gjort i seteergonomi og sittehelse er det svært viktig at man fortsetter å forske på virkningen av langtidssitting med hensyn til individers helse og sykefravær.

Av stolene som var inkludert i denne studien, var det det delte setet og den justerbare høyden til Salli Twin som plasserte sittetrykket over det minste området av kroppen. Trykket var ikke retter mot bekkenet eller kjønnsorganene, og blodsirkulasjonen i vevet og stoffskiftet i relevante områder forble dermed aktivt. Sittestillingen er naturlig rett og individenes bein ble ikke nummen selv om de hadde sittet i lange perioder.