Trykk på bekkenet skapt av sitting

Reijo Koskelo
PhD, Master i helseforskning, forsker
26 September 2008

Innledning

Det er kjent at distribusjonen av trykk fra sitting i menneskekroppen varierer signifikant avhengig av sete. Imidlertid finnes ingen tilgjengelige referanseverdier om skadelig trykk for mennesker. På grunn av mangelen på referanseverdi kan tilgjengelighetskalender bare bestemmes ved hjelp av den subjektive opplevelsen til en sittende person og dennes følelse av ubehag. Trykk fra sitting har innvirkning på sittestillingen til en person fordi han/hun vil prøve å unngå ubehagelig trykk. Setet kan lages slik at den naturlige sittestillingen skaper så lite trykk som mulig.

Flere studier har vist at mannlige konkurransesyklister har forstyrrelser på kjønnsorganene på grunn av trykket som forårsakes av et hardt sykkelsete mot enden av penis. Det er grunn til å tro at disse lidelsene også oppstår hos menn som i løpet av arbeidsdagen sitter over lengre tid på en salstol med fast sete.

Når man sitter på en vanlig stol, vil bekkenet være utsatt for trykk. Dette forårsaker generelt nummenhet i bløtvevet i setet og baksiden av lårene hvis trykket vedvarer over lang tid. Å sitte på sitteknoklene på en salstol forårsaker mindre nummenhet. Dette kan lede til den konklusjon at menn som sitter på vanlige stoler vanligvis og ubevisst vipper bekkenet bakover for å unngå å skape trykk på det sensitive underlivsområdet. Når man sitter på en salstol med udelt sete, utsettes enden av penis for et lett igjenkjennbart og ubehagelig trykk. Dette kan også forårsake impotens under visse forhold. Et slikt trykk finnes ikke på en salstol med todelt sete.

Truseinnlegg, stramt undertøy og langvarig sitting kan øke temperaturen og fuktigheten i kvinners underliv på grunn av dårlig ventilasjon. Når man sitter på en salstol med delt sete er underlivet plassert over åpningen. Dermed får underlivet mer luft og blir bedre ventilert, noe som reduserer infeksjonsfaren.
Når lårene er bøyd nedover i 45 graders vinkel, målt fra et horisontalt nivå, hadde testpersonene bekkenet i en lignende oppreist posisjon som når de stod, mens ryggen var i en naturlig S-kurve (lordose) og øvre del av ryggen (kyphose) svaiet uten aktiv hjelp fra rygg- eller hoftemusklene.

Metoder

Målet for denne studien var å undersøke tre forskjellige typer salstoler (Salli MultiAdjuster, Salli Classic og Bambach) for å sammenligne styrken på trykket forårsaket av disse stolene og distribusjonen av dette trykket mellom lår, sete og kjønnsorganer.

Salli MultiAdjuster (produsert av Salli Systems, Finland)

 • høydejustering med gassylinder
 • justering av setevinkel og bredde
 • stolens totale vekt 13 kg
 • todelt sete, vidden på setet kan justeres

 

 

Salli Classic (produsert av Salli Systems, Finland)

 • høydejustering med gassylinder
 • justering av setevinkel
 • stolens totale vekt 12 kg
 • udelt sete

 

Bambach (produsert av Bambach, Australia)

 • høydejustering med gassylinder
 • justering av setevinkel
 • stolens totale vekt 7,8 kg
 • udelt sete

Under målingene ble alle stolene med justerbar setevinkel satt i midtre posisjon. Høyden på stolen ble justert for å passe til høyden på hver enkelt testperson.

Testpersonene satt i lignende stilling på alle stolene med en lårvinkel på 90 grader og lordosevinkelen var så lik som mulig for alle testpersoner. Sittestillingen til testpersonene ble regulert ved hjelp av en vinkelmålingsinstrument (lårvinkel) og et citrometer (lordose).

Testpersoner

Ti frivillige og sunne personer – fem kvinner og fem menn – deltok i studien. Testpersonenes aldre gikk fra 20 til 60 år.
Gjennomsnittlig høyde for kvinnene var 166,4 cm og gjennomsnittlig vekt var 55,8 kg.
Gjennomsnittlig høyde for mennene var 175 cm og gjennomsnittlig vekt var 79,2 kg.

Tabell 1. Høyde og vekt på testpersonene n=10 (kvinner 1-5, menn 6-10)

Testperson nummer Hoyde cm Vekt kg
1 164 52
2 164 56
3 167 58
4 175 63
5 162 50
6 173 80
7 176 78
8 170 78
9 170 73
10 186 87

Måleverktøy

Rangeringssystemet brukt i det subjektive (testpersonens følelser) spørreskjemaet var en skala fra 0-10, hvor (0) ble definert som den verst tenkelige følelsen og (10) som den beste mulige følelsen.

Sittetrykket ble målt ved hjelp av en trykkmatte fra Tekscan (produsert av Tekscan Inc., USA) som målte distribusjonen av testpersonens sittetrykk på underlivet og området rundt sete og lår.

Resultater

Tabell 2. Testpersonenes n=10 (kvinner 1-5, menn 6-10) subjektive evaluering av sitteopplevelsen relatert til Bambach, Salli Classic og Salli MultiAdjuster.

Testperson nummer Bambach Salli Classic Salli MultiAdjuster
1 4 8 9
2 1 5 9,5
3 8 9 7
4 5 6 9
5 5 7 9
6 1 7 9
7 4 5 9
8 6 7 9
9 7 7 9
10 2 5 8

De subjektive evalueringene til testpersonene (0-10):

Kvinner (gjennomsnitt); Salli MultiAdjuster 8,7, Salli Classic 7,0, Bambach 4,6

Menn (gjennomsnittlig): Salli MultiAdjuster 8,8, Salli Classic 6,2, Bambach 4,0

Basert på subjektiv sitteopplevelse rangerte både kvinner (8,7) og menn (8,8) Salli MultiAdjuster som den klart beste stolmodellen. Salli Classic ble regnet som den nest beste stolen (kvinner 7,0, menn 6,2). Stolen Bambach ble rangert som den klart verste stolen av testpersonene (kvinner 4,6, menn 4,0).

Sammenligning av styrken på trykket mot underlivet og området sete-lår

Setene på stolene som ble målt var omtrent av samme størrelse.

Salli MultiAdjuster har et todelt sete. Det ble ikke målt trykk mot underlivet og bare et lite trykk mot baksiden av lårene. Trykket ble bare fordelt på sitteknoklene.

Salli Classic har et helt sete i én del. Underlivet og sitteknoklene ble utsatt for trykk. og det var noe trykk mot baksiden av lårene.

Setetrykket på stolen fra Bambach var fordelt på underlivet og bakre del av lårene.

Konklusjoner

Under introduksjonen til denne studien, før spørreskjemaene ble fylt ut, forsikret forskerne seg om at testpersonene skjønte hvordan de skulle fylle inn skjemaene. Testpersonene fylte ut et skjema for selvevaluering etter måling av hver stol og markerte informasjonen som subjektiv.

Bambach salstol ble rangert som den mest ukomfortable av testpersonene. På denne stolen ble trykket i stor grad rettet mot underlivet og lårene.

Ved sitting på Salli Classic var det et lavere trykk mot lårene enn ved bruk av Bambach-stolen, men trykket på det mannlige skambeinet var høyere enn på Salli MultiAdjuster og forårsaket noe ubehag. Salli Classic passer sannsynligvis bedre for kvinner enn for menn på grunn av de anatomiske forskjellene mellom underlivet til kvinner og menn.

Ifølge resultatene av studien, syntes testpersonene Salli MultiAdjuster var den mest komfortable stolen å sitte i. Ved sitting på Salli MultiAdjuster, med et todelt sete, blir underlivet utsatt for et lite eller ubetydelig trykk som i hovedsak skyldtes stramme klær på grunn av spenninger i sittestillingen. De målte trykkene viser at blodsirkulasjonen i lavere del av hofter og nervefunksjonene ble minst forstyrret når man satt på denne stolmodellen. Dessuten var trykket på nedre del av lårene mindre enn ved bruk av Salli Classic eller Bambach. Det ser ut til at å sitte på en salstol i to deler legger til rette for å opprettholde en lårvinkel på ca. 45 grader nedover fra horisontalt nivå uten trykk på underlivet og med ryggen i en god og naturlig stilling.

Temperaturen til mannlige testikler kan øke til 37 grader når man sitter på en vanlig stol. Til sammenligning kjøler sitting på en salstol ned testiklene til optimal temperatur på 33-34 grader (Reijo Koskelo, Osmo Hänninen, Universitetet i Kuopio, 1999). Åpningen i et delt sete øker sannsynligvis den viktige ventilasjonen i underlivsområdet og støtter opp om et sunt underliv.

Når man sitter på en salstol, som har et solid sete, er nedre del av penis utsatt for trykk. noe som kan forstyrre eller skade nervene og blodårene i området. I løpet av de siste atten årene er det gjennomført fjorten studier blant syklister, trykket på penis og sammenhengen med impotens. Resultatene viser at sykling i mer enn tre timer i uka forårsaker en signifikant risiko for å få impotensproblemer (Referanser 2-4).

For kvinner vil langvarig sitting på en salstol med et fast setet øke fuktigheten og temperaturen i underlivet og dermed også øke risikoen for infeksjoner. Ved å sitte på en Salli MultiAdjuster stol med et delt sete vil underlivet bli ventilert og dette senker faren for infeksjoner.

Å sitte på et delt salsete lat hoftene vippes framover uten at det legges trykk på skambein eller kjønnsorganer. Dette gjør det enkelt å holde naturlig svai i ryggen når man sitter.

Konklusjonen er at å sitte på Salli MultiAdjuster med delt sete, sammenlignet med de to andre salstolmodellene, på best mulig måte lar bekkenet vippes framover uten å utsette skambein eller underliv for trykk. Dette gjør det enkelt å opprettholde naturlig svai i ryggen og ryggholdning mens man sitter i en naturlig stilling.

Litteraturliste

 1. Erilaisten työistuinten vaikutus miesten kivesten lämpötilaan, Reijo Koskelo, Osmo Hänninen, Kuopion Yliopisto, 1999
 2. Only the nose knows: penile hemodynamic study of the perineum -saddle interface in men with erectile dysfunction utilizing bicycle saddles and seats with and without nose extensions. Ricardo Munarriz, Vincent Huang, Jayant Uberoi, Scott Maitland, Terry Payton, Irwin Goldstein, Institute for Sexual Medicine, Boston University, J Sex Med 2005
 3. Bicycle Riding and erectile dysfunction: an increase in interest (and concern), Vincent Huang, Ricardo Munarriz, Irwin Goldstein, Institute for Sexual Medicine, Boston University, J Sex Med 2005