Vinkel mellom lår og kropp

90 graders vinkel mellom lår og kropp er skadelig for ryggen

Den tradisjonelle sittestillingen legger for stor belastning på korsryggen. 90 graders vinkel mellom lår og kropp forårsaker smerter og andre symptomer. Den minst belastende stillingen for ryggen er en med 135 graders vinkel mellom lår og kropp.

Dette ble vist i et kanadisk-skotsk forskningsprosjekt i 2006, hvor belastningen på ryggraden i ulike stillinger ble analysert. Forskningen mottok bred internasjonal oppmerksomhet og dens resultater skiller seg merkbart fra tradisjonell oppfatning av god sittestilling. Forskningen ble utført på Woodend sykehus, Aberdeen, Skottland og ble ledet av Waseem Amir Bashir, MBDhB, fra Universitetssykehuset i Alberta, Canada.

MRI i sittestilling

Forskningen ble utført med 20 testpersoner, alle med en sunn rygg uten symptomer. En ny type MRI-maskin ble brukt i studien. I denne kan pasienten bevege seg, sitte eller stå under målingene. Ryggsøylen til testpersonene ble målt i sittende stilling. Denne metoden skiller seg svært fra den vanligst brukte MRI-metoden, hvor personen ligger i ro. Imidlertid er tradisjonell liggende stilling ikke den beste for å undersøke ryggsmerter fordi smerter som bare oppstår i bestemte stillinger eller ved bestemte bevegelser ikke kan gjenkjennes.

Testpersonenes MRI-skanning ble gjennomført i tre ulike sittestillinger:

  • i sammensunket stilling, overkroppen lent forover som når man lener seg over et bord eller spiller TV-spill
  • i oppreist stilling, med en 92 graders vinkel i bekkenet
  • i en avslappet stilling, overkroppen lent tilbake i 135 graders vinkel

Forskerne målte ryggsøylens vinkel og høyden på ryggskivene og deres bevegelser i alle de ulike stillingene.

Minst belastning på ryggskivene

Ryggskivene beveger seg når vekten som hviler på ryggsøylen tvinger dem til å bule utover. Forskningen viste at ryggskivene beveget seg mest når testpersonene satt i 90 graders vinkel. I 135 graders vinkel beveget skivene seg minst. I denne stillingen var trykket og belastningen på skivene og omkringliggende muskler minst.

I den sammensunkne stillingen var belastningen på skivene størst. Den største delen av belastningen hvilte på de to laveste ryggvirvlene. Den sammensunkne stillingen viste seg å belaste ryggen enda mer enn den oppreiste stillingen.

Forskerne konkluderte med at den beste sittestillingen er den hvor ryggen lenes bakover og vinkelen mellom lår og kropp er 135 grader. I denne vinkelen er det minst mulig skadelig trykk på skivene.
– Å sitte i en anatomisk riktig stilling er viktig fordi belastningen på ryggsøylen og dens leddbånd over tid kan resultere i smerter, misdannelse av ryggsøylen og kroniske sykdommer sier forskningslederen Waseem Amir Bashir.
– Utvidelse av vinkelen mellom l¨rene og overkroppen mens man sitter er bra for deg. Det forbedrer ryggsøylens stilling og gjør den mer S-formet, noe som er den naturlige formen på ryggsøylen når man står, sier Levent Caglar fra British BackCare Organisation.

Millioner går tapt på grunn av ryggplager

Ryggplager er et universelt problem. I USA lider åtte av 10 personer av ryggplager på et eller annet livsstadium. Ifølge det nasjonale helseinstituttet er ryggsmerter den nest største årsaken til at folk oppsøker lege, rett etter influensasymptomer. Det er antatt at 93 millioner arbeidsdager går tapt hvert år i USA på grunn av ryggsmerter . det vil si 11 trillioner (11 000 000 000 000) dollar som tapes årlig.

Den britiske kiropraktorforeningen BCA anslår at 32 % av befolkningen i Storbritannia sitter i mer enn ti timer daglig. Halvparten av disse forlater ikke en gang arbeidspulten under lunsjen. To tredjedeler av disse fortsetter å sitte hjemme etter endt arbeidsdag.
– En tredjedel av befolkningene lider av smerter i korsryggen. Å sitte i lengre perioder skaper smerter fordi kroppene våre ikke er laget for stillesittende arbeid, ifølge Rish Loatey fra den britiske kiropraktorforeningen BCA.

Kilder, blant andre:

Technesworld: Sitting Up Straight Hurts Your Back
BBC: Sitting Straight ‘bad for backs’