Bedriftslege

På grunn av sin spesielle oppbygning, tilbyr salstolen fordeler for monteringsområder. Under aktiviteter hvor man ofte må endre stilling, kan de ansatte (forutsatt at arbeidsområdet har jevne gulv uten fare for snubling) skifte til flere ulike stillinger uten vanskeligheter og derfor bruke muskelsystemet på forskjellige måter under monteringsaktiviteter ved å innta ulike stillinger.

Observasjoner av en arbeidsstasjon for formontering i anleggsindustrien (asfaltlegger) påviste at en endring mellom f.eks. halvsittende stilling (på Salli salstol) og stående stilling tillot at man fortsatte arbeidet i samme arbeidshøyde i ulike stillinger og brukte ulike muskelgrupper. Dette forhindret dermed virkningene av fastlåste stillinger, slik som det å kontinuerlig stå. Disse fordelene ble bekreftet både av ulike eldre ansatte (50 år og eldre) og yngre ansatte med ryggskiverelaterte plager i mellomvirvelskivene. Det siste er delvis forårsaket av det at man stod i lange perioder.

I et annet tilfelle kjøpte et forsikringsselskap en Salli salstol til en ansatte med store begrensinger i muskelsystemer (kronisk polyartritt i beina). Arbeidet innebar å ta en del fra en pall, sette den inn i en presse og deretter fjerne gjenstanden og sette den på en annen pall. Det var bare mulig å gjøre det i sittende stilling på grunn av behov for et relativt stort bevegelsespekter, men med Salli salstol kunne det utføres sittende eller – hvis man ønsket – ved å skifte mellom sittende og stående stilling, noe som letter belastningen på føttene. Fulltidsarbeid ble dermed mulig igjen.

Disse positive vurderingene i individuelle saker kan enkelt betraktes som forbedring av arbeidsstadiene ved hjelp av yrkesmedisin.

Salli-stolen tilbyr fleksible bevegelsesekvenser som sannsynligvis ikke kan oppnås ved hjelp av de vanlige rullende stolene eller andre møbler for sittende ståing som i øyeblikket er på markedet. Dessuten fremmer “ridestillingen” på Salli-stolen en sunn stilling for ryggraden.

I rehabiliteringstilfeller hvor det er fare for at en ansatt skal miste jobben, kan situasjonen løses ved å bruke denne stolen. Forsikringsselskaper eller andre myndigheter burde ikke glemmes dersom de tilbyr kompensasjon.

Dr Gerald Müller-Silvergieter
Oldenburg, Tyskland