Leveringsvilkår

1. Leveringstid
Leveringstiden for produktene er 7–14 virkedager. Leveringstiden vil avhenge av tilgjengeligheten av produktet og leveringsstedet. Produktene sendes så snart som mulig, og vi vil kontakte deg hvis vi blir klar over at leveringstiden vil bli lengre enn vanlig.

2. Leveranser
Produkter leveres kun til EU-land.

Leveranser sendes med finsk posttjeneste i Finland og med GLS utenfor Finland, hvis ikke annet er avtalt. Leveringspriser vil fremgå før betaling.

Alle produktpriser og leveringsgebyrer inkluderer 24 % mva. uavhengig av leveringsstedet.

Internasjonale kunder er ansvarlige for alle skatter, avgifter og gebyrer som kreves av deres tollmyndigheter, og som belastes når pakken ankommer landet ditt. Tilleggsavgifter for tollklarering skal bæres av deg; Salli Systems har ingen kontroll over disse kostnadene og kan ikke forutsi hva de kan beløpe seg til. Tollregler varierer betydelig fra land til land; brukeren bør kontakte respektive lokale tollmyndigheter for ytterligere informasjon.

3. Betaling
Bankkort (eneste mulig alternativ utenfor Finland) og i finske banker i Finland: Nordea, Danskebank, OP og Aktia.

4. Kansellering og returer
Kunden har rett til å returnere ubrukte produkter innen tretti (30) dager etter mottak, ikke inkludert leveringsdagen. Den returnerte varen og emballasjen skal i hovedsak være i samme tilstand som ved mottak. Pengene vil bli returnert til kunden etter at produktets tilstand bekreftes å være OK; leveringskostnadene vil ikke bli returnert. Kunden sender produktet tilbake for egen regning.

Kunder bes om å varsle Salli Systems om retur av varer via e-post til info@salli.com FØR de nevnte varene returneres. Kontakt Salli Systems på info@salli.com for flere detaljer.

Forsendelser skadet i transport. Til tross for omhyggelig pakking hender det av og til at forsendelser skades i transport. Vi anbefaler deg derfor å sjekke postpakkens tilstand ved henting i nærvær av en ansatt på postkontoret. Hvis pakken har blitt skadet under transport og varene også har blitt skadet, skal dette varsles omgående ved det aktuelle postkontoret. Etter å ha varslet om skade ber vi deg kontakte oss på info@salli.com for å avtale en ny forsendelse.

Ved levering av feil produkt, skadet produkt osv. skal kunden informere Salli Systems om dette innen rimelig tid via e-post til adressen info@salli.com. Det skadede eller feilaktige produktet skal returneres uten kostnad i henhold til instruksjonene fra Salli Systems etter krav eller varsel om feil har blitt sendt. Salli Systems skal straks refundere betaling for de(t) nevnte varen(e) ved mottak av den returnerte forsendelsen.

5. Krav
Alle krav i forbindelse med en ordre eller et produkt må sendes til e-postadresse info@salli.com innen syv (7) dager etter mottak av varene.

Finsk lov skal gjelde for eventuelle tvister eller uenigheter som følger av denne avtalen om fjernsalg.

6. Kansellering av ordre
Kunden har rett til å kansellere ordren dersom leveringen ikke har funnet sted innen rimelig tid. Kanselleringer må varsles til info@salli.com. Salli Systems vil varsle kunden dersom leveringstiden kommer til å overskride det som er oppgitt. Salli Systems forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling og returnere pengene til kundens bankkonto/bankkort.

7. Kontaktinformasjon
Salli Systems
Sahalantie 41
77700 Rautalampi
Finland
info(at)salli.com
tel +358 102 701 210
fax +358 102 701 209