Stol innstillinger

Høydejustering

Alle stoler har høydejustering med gasslift; hendelen er på høyre side under setet. Løft hendelen opp og overfør kroppsvekten til beina dine, slik at du kan styre stolen opp og ned. Trykk ikke hendelen nedover, ved å trekke i hendelen styrer man både opp og ned.

Sete vinkel

Vinkeljusteringen er standard på Salli MultiAdjuster, Salli Small MultiAdjuster, Salli Nature MultiAdjuster, Salli Nature Small MultiAdjuster, Salli Twin, Salli Nature Twin, Salli Light Tilt, Salli Slim Tilt, Salli Classic og Salli Strong, og som en valgmulighet på Salli Expert. Løsne hendelen med venstre hånd under setet og press lett fremsiden av setet opp og ned. Du kan låse setet ved å trekke hendelen oppover. Setet vil låse seg i posisjonen hvor du trekker hendelen tilbake. Justeringen kan være litt hard i begynnelsen.

Sete bredde

Setebredden kan stilles på Salli SwingFit, Salli Small SwingFit, Salli Nature SwingFit, Salli Nature Small SwingFit, Salli MultiAdjuster, Salli Small MultiAdjuster, Salli Nature MultiAdjuster og Salli Nature Small MultiAdjuster.

Stramheten til Swing mekanismen

Stramheten til Swing mekanismen kan justeres in Salli SwingFit, Salli Small SwingFit, Salli Nature SwingFit, Salli Nature Small SwingFit, Salli Swing, Salli Nature Swing, Salli Light Swing og Salli Slim Swing. Hvis du finner fabrikkinnstillingene for løse eller harde, juster swing mekanismen til det kjennes riktig ut.

 

Filmer: hvordan insdille en Salli-stol

Bredde: modeller 2019

Løft opp Salli-håndtaket på forsiden av setet. For å gjøre setet bredere, drei knotten til venstre. For å gjøre det smalere, drei knotten til høyre. Lås bredden ved å trykke håndtaket nedover. Bruk alltid knotten for denne justeringen! Hvis du beveger setedelene manuelt, kan det skade mekanismen.

Høyde, vinkel, bredde: modeller før 2019

Du kan ikke justere bredden mens du sitter på stolen. Stå bak stolen slik at hendelen peker mot høyre. Trykk raskt på hendelen for å løsne seteplatene. Juster bredden og stram hendelen igjen slik at den sitter fast.

Swing mekanismen: modeller 2019

Stram eller løsne knotten på siden av Sving mekanismen for å øke eller redusere svingbevegelsen.

Swing mekanismen: modeller før 2019

Swing mekanismen strammes og løsnes ved å skru på justeringsbolten med den medfølgende skiftenøkkelen eller med en 24 mm skiftenøkkel. Du må kanskje skru bolten mange ganger for å få ønsket resultat, vær tålmodig. Hvis nødvendig, snu skiftenøkkelen (klistermerkesiden og så ned) for å få godt tak på justeringsbolten.

Hvis mekanismen er for løs (setet svinger for mye), stram justeringsbolten med klokken (vend skiftenøkkelen mot venstre, når du ser fra baksiden av stolen).

Hvis mekanismen er for stram (det er ikke nok bevegelse i setet), løsne justeringsbolten ved å skru mot klokken (vend skiftenøkkelen mot høyre, når du ser fra baksiden av stolen).