Garanti

Reklamasjon: reclamation@salli.com

Salli Systems/Easydoing Oy (“Salli”) gir garanti for nye produkter som følger: sadelstoler 10 år (utom Salli Light og Salli Slim modeller 5 år); Salli Paddler 5 år; bord, tilbehør, Salli Riding Pad og Salli Beanbag 2 år; og Salli Driver 1 år.

Salli Systems/Easydoing Oy (“Salli”) gir garanti for brukte produkter som følger: sadelstoler 5 år (utom Salli Light og Salli Slim modeller 1 år); og bord, tilbehør, Salli Riding Pad og Salli Beanbag 1 år.

Garantien gjelder fra kjøpsdatoen for Salli-produktet (“Produkt”), for alle strukturelle feil ved Produktet eller feil i sine materialer eller montering, som oppstår under vanlig og normal innendørs bruk av Produktet (“defekt”). Salli LIght og Salli Slim modellene må ikke benyttes eller lagres ved temperaturer under + 5 °C.

Eventuelle krav for defekter som faller innunder denne garantien må fremsettes skriftlig til Salli umiddelbart og ikke i noe tilfelle senere enn innen syv (7) dager fra den datoen forhandleren/sluttbrukeren ble klar over eller burde ha blitt klar over mangelen. Eventuelle krav som ikke fremsettes innen nevnte tidsperiode vil være ugyldig. Kjøpsdatoen må verifiseres
av serienummeret på Produktet og av sluttbrukerens kvittering eller Salli-forhandlerens bokføring. Garantitiden (1–10 år) gjelder til kjøpsdato.

Garantien gitt av Salli dekker ikke skader eller feil som skyldes:

  1. alle slags væsker som kan ha skadet skinne
  2. at stolen har falt eller blitt mistet mot gulv eller vegg (se bildene under)
  3. slitasje mot harde, grove eller skarpe gjenstander som etterlater merker
  4. hull eller skader gjort av skarpe gjenstander
  5. normal slitasje
  6. kjæledyr
  7. alle slags endringer gjort på Produktet overhodet av eller på anmodning fra forhandler eller sluttbruker
  8. bruk av eventuelle deler eller andre objekter enn de som er godkjent av Salli skriftlig før montering på Produktet eller på noen måte knyttet til Produktet

Bilder av møbelstoffbrudd på stoler som har falt. Trekkmaterialet rives kanskje ikke opp umiddelbart etter sammenstøtet, men senere når stolen er i bruk. Det er imidlertid fallet eller sammenstøtet som har forårsaket skaden, og garantien vil derfor ikke dekke dette.

Forhandleren/sluttbrukeren skal på egen bekostning sende det defekte Produktet til Sallis fabrikk i Rautalampi, Finland eller til Sallis lager eller annet sted gjensidig avtalt mellom partene. Ved ankomst av det defekte Produktet, skal Salli straks inspisere Produktet.

Forhandler/sluttbruker kan også lage en skriftlig beskrivelse av den defekte delen og ta et bilde av den og sende dette materialet direkte til Salli per post eller e-post. Salli kan også betale for transport av den defekte delen/Produktet når det har blitt bekreftet at feilen er dekket av garantien. Det reparerte eller utskiftede Produktet vil bli returnert til distributøren eller sluttbrukeren av Salli. Hvis Produktet skulle vise seg å ikke være defekt, eller mangelen ikke dekkes av denne garantien, må forhandleren/sluttbrukeren refundere til Salli rimelige kostnader for inspeksjon av Produktet og eventuelle forsendelser.

Hvis det er urimelig dyrt eller upraktisk å sende det defekte Produktet til Sallis fabrikk eller å avgjøre garantidekningen ved skriftlig materiale eller bilder, må defekten verifiseres av en uavhengig ekspert som er godkjent av Salli og forhandler/sluttbruker for at garantien skal være gyldig.

Når garantidekningen er fastslått etter det nevnte, kan Salli også sende reservedeler til distributør eller sluttbruker. Sallis garanti dekker ikke arbeid eller kostnader for montering av reservedeler, eller demontering av de gamle delene på vegne av sluttbrukeren eller forhandler, men vil gi tilstrekkelige skriftlige eller muntlige instruksjoner.

Sallis begrensede garantien gjelder i stedet for alle andre garantier, skriftlig eller muntlig, uttrykt eller underforstått. Forhandleren/sluttbrukeren mulighet for å kreve reparasjon eller utskifting av et defekt Produkt i henhold til garantien er helt etter Sallis eget skjønn. Salli kan ikke holdes ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tilfeldige eller straffende skader eller tapt fortjeneste eller tap av goodwill. Salli tilbyr ikke, og fraskriver seg herved enhver annen garanti, lovfestet eller annet, uttrykt eller underforstått med hensyn til Produktet, inkludert, uten begrensning, garantier om egnethet for et bestemt formål eller salgbarhet. Men denne produktgarantien begrenser ikke og er ikke ment å begrense de rettigheter som forbrukere har i henhold ufravikelige lover. Forhandleren er ansvarlig for, og Salli er ikke forpliktet til å oppfylle, eventuelle garantier som forhandleren eller noen av dennes representanter eller en annen tredjepart, kan ha gitt sine kunder og/eller sluttbrukere med hensyn til Produktet som kommer i tillegg til, eller i strid med de garantier som tilbys av Salli i denne avtalen.