Elmosoft skinn

Elmosoft er et kromfritt skinn av høy kvalitet fra Skandinavia som er mykt og smidig. Elmosoft er perfekt for Salli Saddle-stoler siden overflaten ikke er glatt. I Elmosoft-skinn kombineres komfort og holdbarhet, noe som gjør dem egnet til offentlige bygg. Å ha materialleverandøren i Skandinavia er gunstig på grunn av nærheten og den høye kvaliteten på det skandinaviske skinnet. Produksjonsprosessen har også blitt utviklet innenfor de nordiske miljøkravene.

Elmo tar de miljømessige aspektene svært alvorlig og det liggeer dypt inne i produksjonen. Skinnet er produsert fra skandinaviske storfe, noe som reduserer de miljømessige konsekvensene av transport. Skinnet er behandlet og farget i Sverige. Kromfri, syntetisk garving brukes i produksjonen og avløpsvannet renses på en effektiv måte.

Vannet Elmo bruker i produksjonen kommer fra en nærliggende elv, der vannet er også slippes ut til etter rengjøringen. Elmo har investert betydelig i deres vannrenseanlegg og det rensede vannet kontrolleres (for over 40 ulike kjemiske stoffer) før det slippes tilbake i elva. I garveprosessen reduseres energimengden og vannmengden til et så lavt nivå som mulig, og alt avfall resirkuleres. Vann-basert teknologi har også redusert luftutslippet. Det kan sies at Elmo-skinn er det fineste og mest miljøvennlige skinnet i verden.

Satsingen på miljøpolitikk kan sees i både produksjonsprosessen og produktene, mens Elmo har blitt akkreditert i henhold til SS-EN ISO 1400:2004.

Vær oppmerksom på at farget skinn kan i enkelte tilfeller farge av på lyst tøy.