Miljøpolitikk

Vi følger ISO 14001 miljøstyringssystemstandarden i all vår virksomhet. Vår miljøpolitikk er dokumentert i kvalitetsmanualen, og opprettholdes i henhold til behovet for endring. Miljøpolitikken er implementert for de ansatte, og dokumentene er tilgjengelige for dem.

De viktigste miljøaspektene er riktig sortering og behandling av avfall, og styring og optimalisering av produktenes livssyklus. Disse evalueres årlig.

Vi er forpliktet til å

  • miljøvern og reduksjon av bivirkningene av vår virksomhet, samt oppfyllelse av bindende forpliktelser
  • kontinuerlig forbedring av miljøsystemet
  • innsamling og håndtering av ulike typer avfall