Sallis verdier

Brukervennlige og brukbare produkter

Salli Systems søker alltid å kunne tilfredsstille kundenes behov på en slik måte at de vil videreføre budskapet om det nye sitterelaterte velværet. Kunder setter pris på vennlig service, individuell trening, kundestøtte og troverdighet. Sallis produkter er udiskutabelt gunstige både fra arbeidshelsens synsvinkel og ut fra økonomiske vurderinger.

Ansattes velvære

De ansattes velvære reflekteres i alt bedriften gjør. Salli Systems’ verdier utvikler samarbeid, likhet, allsidig velvære og en fellesskapsfølelse. ITTE-programmet tilbyr de ansatte mange helsefremmende fordeler i tillegg til den offisielle helsetjenesten (ITTE=Fremming av en god og effektiv arbeidshelse.).

Økonomisk åpenhet og sunn forretningsdrift

Bare et lønnsomt firma kan være en god arbeidsgiver. De ansatte i Salli Systems har adgang til all viktig og relevant informasjon. Lønnsomheten baseres på profesjonelle og flittige ansatte, god tilbakemelding fra kunder og nyskapende forskning og utvikling samt minimering av kostnadene. I et lønnsomt firma er innsatsen til hver enkelt ansatt verdifull.

Bærekraftig utvikling

Salli Systems drives etter prinsippene om bærekraftig utvikling.