Sosialt ansvar

Driften av Salli Systems er ansvarlig og ledes av bedriftsverdiene og prinsippene for bærekraftig utvikling. Bedriften produserer bare produkter som er fordelaktige for sluttbrukeren og tilbyr trening for best mulig arbeidsergonomi til hver enkelt kunde.

Økonomisk ansvar

Stabil økonomisk framgang sikrer en sikker framtid og kontinuiteten av forretningen. Firmaet unngår langsiktig gjeld. Ved å ta vare på lønnsomheten i forretningsdriften legger Salli Systems også grunnlaget for dets sosiale og miljømessige ansvar.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar betyr å ta vare på de ansatte. Salli Systems er et arbeidsmiljø basert på likestilling, og bedriften investerer i det fysiske og mentale velværet til arbeidstagerne. Salli Systems ønsker å være en god borger, noe som best vises i firmaets holdning ovenfor kunder og partnere.