Sosialt ansvar

Driften av Salli Systems er ansvarlig og ledes av bedriftsverdiene og prinsippene for bærekraftig utvikling. Bedriften produserer bare produkter som er fordelaktige for sluttbrukeren og tilbyr trening for best mulig arbeidsergonomi til hver enkelt kunde.

Økonomisk ansvar

Stabil økonomisk framgang sikrer en sikker framtid og kontinuiteten av forretningen. Firmaet unngår langsiktig gjeld. Ved å ta vare på lønnsomheten i forretningsdriften legger Salli Systems også grunnlaget for dets sosiale og miljømessige ansvar.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar betyr å ta vare på de ansatte. Salli Systems er et arbeidsmiljø basert på likestilling, og bedriften investerer i det fysiske og mentale velværet til arbeidstagerne. Salli Systems ønsker å være en god borger, noe som best vises i firmaets holdning ovenfor kunder og partnere.

Miljøansvar

Å bevare miljøet er hjørnesteinen i all drift. To av de viktigste miljømålene er å redusere energibruken og å kutte ned på avfallsmengdene. Dette gjøres ved rasjonalisering av energibruk, forsyninger og råmaterialer og ved å utvikle en resirkuleringsprosess.

Driften er karbonnøytral, noe som er oppnådd ved å overvåke mengden av CO2-utslipp som forårsakes av produksjonsprosessen, reiser og andre aktiviteter. CO2 absorberes også av skogene og myrene eid av bedriftens grunnlegger. Ved behov vil bedriften også støtte planting av trær i regnskogen.

Utover dette, har vi følgende mijøfokus

  • 85-95 % av materialet i våre metall fotkryss er gjenbrukt aluminium.
  • Vi bruker igjen de små bitene av lær som blir overskudd av produksjonen av Salli Nature sadelstoler. Vi samarbeider også med Humbugi Accessories som også gjenvinner overskuddslær fra produksjon.
  • Læret er krom-fritt og produsert av svenske Elmo. Avfallsvann fra produksjonen til Elmo behandles slik at det kan brukes som drikkevann.