Biomekaaninen tutkimus hammaslääkäreiden ryhdistä satulatuolilla

BIOMECHANICAL STUDY OF DENTISTS POSTURE WHEN USING A CONVENTIONAL CHAIR VERSUS A SADDLE-SEAT CHAIR

8.12.2016, University of Porto, Porto, Portugal

Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa hammaslääkäreiden asennosta satulatuolilla vs. perinteisellä tuolilla istuen heidän suorittaessaan toimenpiteitä. Tiedot kerättiin käyttämällä inertiaalisia liikesensoreita.

Metodit: 24 hammaslääkäriä paikkasi ensimmäisen poskihampaan sekä ylä- että alaleuassa ja sekä oikealla että vasemmalla. Heistä 19 työskenteli perinteisellä tuolilla (KaVo, Germany /Group I) ja viisi satulatuolilla (Salli, Finland /Group II). Koko kehon kinemaattiset mittaukset rekisteröitiin Xsens® MVN BIOMECH -laitteella.

Tulokset:  Molemmissa ryhmissä pään asento oli voimakkaasti eteenpäin. Pään lateraalinen fleksio oli samanlaista molemmissa ryhmissä, ja pään kääntäminen selkeämpää ryhmässä II. Kun tarkasteltiin vartalon asentoa, ryhmässä II ilmeni vähemmän nojaamista eteenpäin ja lateraalista fleksiota kuin ryhmässä I. Sekä oikean että vasemman käden nostaminen oli selvempää ryhmässä I kaikkien toimenpiteiden aikana, mutta ryhmässä I vasemman käden asento oli parempi. Lantion kääntäminen eteen oli selvintä ryhmässä II alalaeuan toimenpiteiden aikana.

Johtopäätökset: Tämän tutkimuksen perusteella satulatuoli parantaa työasentoa lantion kääntämisen, käsien nostamisen ja vartalon fleksion suhteen.

Voit lukea koko tutkimuksen täältä.