Istumapaine erilaisilla istuimilla

Reijo Koskelo, FT, Tutkija, Kuopion Yliopisto, 2010, LYHENNELMÄ

Johdanto

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yksi suurimmista sairauspoissaolojen syistä. Etenkin lisääntyneet niska- ja selkävaivat aiheuttavat poissaoloja. Jatkossa tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, miten ergonominen istuminen vaikuttaa kokonaisterveydentilaan. Perinteisissä istuma-asennoissa reisiin, pakaroihin ja genitaalialueelle kohdistuu huomattava määrä painetta, mikä heikentää pehmytkudosten ja jalkojen verenkiertoa. Pääosin genitaalialueelle kohdistuva paine painaa pudendaalivaltimoita, jotka huolehtivat verenkierrosta erektiota ylläpitäviin kudoksiin. Miespuolisilla pyöräilijöillä satulan paine heikentää verenkiertoa näissä valtimoissa ja pitkäaikainen valtimoihin kohdistuva paine paksuntaa niiden seinämiä ja aiheuttaa erektiohäiriöitä (V Huang, R Munarriz & I Goldstein, 2005). Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia kahdeksan erilaisen tuolin aiheuttamaa painetta ja paineen jakautumista reisille, pakaroille ja genitaalialueelle.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui yhdeksän vapaaehtoista, viisi naista ja neljä miestä. Osallistujien keski-ikä oli 32 vuotta, ikä vaihteli välillä 21– 55 vuotta. Ennen paineiden mittaamista varmistettiin, että tutkimushenkilöiden polvi- ja lonkkakulmat ovat 135 astetta kaikilla tuoleilla. Tutkimukset ovat osoittaneet että 135 asteen kulmat ovat edullisimmat selän terveyden kannalta (W. Bashir 2006). Istumakulma asetettiin tuolista riippuen joko 90 tai 110 asteeseen, niin että testihenkilöiden jalat ylsivät lattialle. Istumakulmat säädetiin kolmella tavalla.

Testihenkilöiden silmät peitettiin, joten he eivät tienneet, millä tuolilla istuivat. He eivät myöskään nähneet tuoleja ennen tutkimusta.

Tutkimuksessa käytettiin seuraavia tuoleja

A) Triton Activ toimistotuoli selkänojalla (Martela Oy, Suomi)

B) HÅG Capisco satulatuoli selkänojalla (HÅG/RH/RBM Group, Norja)

C) Bambach Saddle Seat satulatuoli (Bambach Saddle Seat™, Australia)

D) BackApp satulan kaltainen tuoli (Back App Europe AB, Norja)

E) Salli Classic satulatuoli (Easydoing Oy, Suomi)

F) Ponychair® satulatuoli (MJ Paasikivi Oy, Suomi)

G) Salli Twin satulatuoli (Easydoing Oy, Suomi)

H) Perfect Saddle satulatuoli (Support Design AB, Ruotsi)

Istumapaineet mitattiin Teckscan-painematolla 20 sekunnin ajan (Tekscan Advanced ClinSeat DB, v.5.64C, Tekscan Inc, Boston MA, USA).

Tulokset

Kaikilla testihenkilöillä pienin istumapaineen taso mitattiin heidän istuessaan tuolilla G (Salli Twin). Tuolilla A (Triton Active) paine oli suurin reisillä ja pakaroilla. Kun vertailtiin aluetta, johon paine kohdistuu, tuoleilla E (Salli Classic) ja G (Salli Twin) paine oli selvästi ja lähes yksinomaan istuinluiden kohdalla. Muilla tuoleilla paine jakautui isommalle alueelle pakaroiden ja reisien alueella. Huomattavaa painetta kohdistui myös genitaalialueelle, eniten tuolilla D (Back App). Kaikkien testihenkilöiden painetasot olivat alhaisimmat heidän istuessaan kaksiosaisella satulatuolilla, Salli Twinillä.

Taulukosta ilmenee kunkin testihenkilön kohdalla, mihin painetta kohdistui eniten kullakin tuolilla. Painealueita on viisi: reidet (R), musculus glutaeus (P), istuinluut (I), lantion aukko (L) ja genitaalialue (G). Alue I on kaikkein oleellisin verenkierron, aineenvaihdunnan ja hermopäätteiden osalta.

Taulukosta ilmenee kunkin testihenkilön kohdalla, mihin painetta kohdistui eniten kullakin tuolilla. Painealueita on viisi: reidet (R), musculus glutaeus (P), istuinluut (I), lantion aukko (L) ja genitaalialue (G). Alue I on kaikkein oleellisin verenkierron, aineenvaihdunnan ja hermopäätteiden osalta.

Testihenkilö Triton Active HÅG Capisco Bambach Saddle Seat BackApp Salli Classic Ponychair Salli Twin Perfect Saddle
1 R, P L G I
2 R, P G I L
3 R, P P L, G I
4 R, P G I L
5 R P G L I
6 R P G I L
7 R P G L I
8 R G L P I
9 R, P L, G I

Johtopäätökset

Toistaiseksi ei ole juurikaan tutkittu istumapaineita erilaisilla tuoleilla, tuolien ergonomiaa eikä tuolien käytettävyyttä. On erittäin tärkeää että pitkäaikaisen istumisen vaikutuksia terveyteen ja työkykykyyn tutkitaan edelleen, etenkin ottaen huomioon parannukset, joita on saavutettu ergonomian ja istumaterveyden alalla.

Tutkituista tuoleista kaksiosainen, kallistus- ja korkeussäädöllä varustettu Salli Twin kohdistaa paineen kaikkein pienimmälle alueelle. Paine ei ulotu harjanneviivan (linea pectinea) yli eikä genitaalialueelle, joten näiden alueiden kudoksissa verenkierto ja aineenvaihdunta eivät häiriinny. Istuma-asento on luonnollisen ryhdikäs ja istujan jalat eivät puudu edes pitkään istuttaessa.