Lantio-keskivartalokulma

Suorassa reisikulmassa istuminen on haitaksi selälle

Perinteinen istuma-asento kuormittaa liikaa alaselkää. Suorassa reisikulmassa istuminen aiheuttaa ajan mittaan kipuja ja muita oireita. Sen sijaan selkä kuormittuu kaikkein vähiten asennossa, jossa tämä kulma on 135 astetta.

Tämä tulos käy ilmi kanadalais-skotlantilaisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin selkärankaan kohdistuvaa kuormitusta eri istuma-asennoissa vuonna 2006. Laajaa kansainvälistä huomioita saaneen tutkimuksen tulokset poikkeavat merkittävästi perinteisestä käsityksestä hyvästä istuma-asennosta.

Tutkimus suoritettiin Woodendin sairaalassa Aberdeenissa Skotlannissa ja sitä johti tohtori Waseem Amir Bashir Albertan yliopistollisesta sairaalasta Kanadasta.

Magneettikuvaus istuma-asennossa

Tutkimukseen osallistui 20 koehenkilöä, joiden kaikkien selkä oli oireeton ja terve. Heidät kuvattiin uudenlaisella magneettikuvauslaitteella, jossa kuvattava henkilö voi liikkua, istua tai seistä kuvauksen aikana. Tutkimuksessa koehenkilöiden selkärangat kuvattiin istuma-asennossa. Käytetty kuvausmenetelmä poikkeaa merkittävästi yleisesti käytössä olevasta magneettikuvaustavasta, jossa tutkittava henkilö makaa paikallaan kuvausputkessa.

Perinteinen makuuasento ei kuitenkaan ole otollinen kuvaustapa selkäkipujen selvittämiseksi, sillä eri asennoissa tai liikkeiden yhteydessä ilmenevää kipua ei tässä asennossa välttämättä havaita.

Tutkimuksessa koehenkilöt kuvattiin kolmessa istuma-asennossa:

  • kyyhöttävässä asennossa, jossa ylävartalo oli kyyristyneenä eteenpäin kuten pöydän ylle kumartuessa tai pelikonsolilla pelatessa
  • pystysuorassa asennossa, jossa lantioon muodostui 90 asteen kulma
  • rennossa asennossa, jossa ylävartalo nojautui taaksepäin 135 asteen kulmassa

Kaikissa näissä asennoissa tutkijat mittasivat koehenkilöiden selkärangan kulmia sekä välilevyjen korkeutta ja niiden liikkumista eri asennoissa.

Vähiten rasitusta välilevyihin

Välilevyt liikkuvat, kun selkärankaan kohdistuva paino pakottaa ne pullistumaan pois paikoiltaan. Tehty tutkimus osoitti, että välilevyt liikkuivat selvimmin, kun koehenkilöt istuivat 90 asteen kulmassa.

Vähiten välilevyt liikkuivat, kun istuttiin 135 asteen kulmassa. Tulos osoitti, että tässä asennossa välilevyihin ja niitä ympäröiviin lihaksiin kohdistuu vähiten rasitusta ja painetta.

Kyyhöttävässä asennossa ilmeni eniten välilevyjen puristumista. Erityisesti kuormitus kohdistui selkärangan kahden alimman nikaman alueelle. Kumartuneen asennon todettiin kuormittavan selkää jopa enemmän kuin suorassa kulmassa istumisen.

Tutkimuksen perusteella tutkijat päätyivät tulokseen, jonka mukaan taaksepäin nojaava asento, jossa reisikulma on 135 astetta, on paras istuma-asento. Tässä kulmassa välilevyihin kohdistuva haitallinen paine on kaikkein pienimmillään.
– Istuminen oikeassa anatomisessa asennossa on tärkeää, sillä ajan myötä selkärankaan ja siihen liittyviin nivelsiteisiin kohdistuva paine voi johtaa kipuun, rangan vääristymiin ja kroonisiin sairauksiin, tutkimuksen johtaja Bashir korostaa.
– Yleisesti ottaen reisien ja ylävartalon välisen kulman suurentaminen istuma-asennossa on hyvä ajatus. Se parantaa selkärangan asentoa ja tekee siitä enemmän luonnollisen S-kirjaimen mallisen, jollainen selkärangan asento on seisottaessa, Levent Caglar englantilaisesta BackCare-järjestöstä jatkaa.

Selkäkivuista miljoonien menetykset

Selkäkivut ovat yleismaailmallinen vaiva. Amerikassa kahdeksan kymmenestä ihmisestä kärsii niistä jossakin vaiheessa elämäänsä. Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin mukaan selkäkivut ovat flunssaoireiden jälkeen toiseksi yleisin syy hakeutua lääkäriin. Selkävaivojen vuoksi Amerikassa menetetään arvioilta 93 miljoonaa työpäivää vuodessa. Rahassa laskettuna se tarkoittaa noin 11 biljoonan dollarin menetystä vuosittain.

Britannian kiropraktikkojen keskusjärjestö puolestaan arvioi, että 32 prosenttia maan väestöstä istuu päivittäin yli 10 tunnin ajan. Puolet heistä ei jätä työpöytäänsä edes ruokatunnin ajaksi. Kaksi kolmasosaa ihmisistä istuu kotona vielä työpäivän jälkeenkin.
– Yksi kolmesta ihmisestä kärsii alaselän kivuista. Liian pitkä yhtäjaksoinen istuminen aiheuttaa kipua, koska kehoamme ei ole suunniteltu istumaan paikallaan, Rishi Loatey järjestöstä toteaa.

Lähteet, mm.
Technesworld: Sitting Up Straight Hurts Your Back
BBC: Sitting Straight ‘bad for backs’