Tutkimus ergonomisen istuimen tarpeesta hammaslääkärin työssä

Postural Assessment of Students Evaluating the Need of Ergonomic Seat and Magnification in Dentistry

Julkaistu lehdessä Journal of Indian Prosthodontic Society, 2014.

Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää riskit, joita hammaslääketieteen opiskelijoille aiheutuu huonosta istumisesta toimenpiteiden aikana. Se myös pyrkii luomaan tietoa asiaan liittyvistä terveysimplikaatioista koko alan sisällä ja lisäämään ymmärrystä siitä, miten tärkeää on omaksua ergonominen ryhti jo työuran alussa.

Metodit: Metodiksi valittiin henkilöiden suorittama arviointi; henkilöt jaettiin kolmeen ryhmään. Jokainen ryhmä sai käyttöönsä erilaisen tuolin, jolloin voitiin kunnolla verrata tuoleja toisiinsa ja saatiin hyvä käsitys parhaasta asennosta. Tutkimukseen osallistui toisen vuoden opiskelijoita, joista 90 valittiin arpomalla 102 opiskelijan joukosta. Kaikki saivat samanlaisen tehtävän (toimenpide alaleuan poskihampaalle), ja asentoja vertailtiin kolmella erilaisella tuolilla: Salli Satulatuolilla (SSC), perinteisellä selkänojallisella tuolilla (CC1) ja perinteisellä selkänojattomalla tuolilla (CC2), sekä luuppien kanssa että ilman niitä.

Tulokset: Tuloksista voi päätellä, että Salli Satulatuolilla istuessa riski huonosta ryhdistä oli pienempi, kun käytössä oli kunnolliset luupit, kun taas riski oli suuri molemmilla perinteisillä istuimilla, sekä luuppien kanssa että ilman niitä. Kun perinteisiä tuoleja verrattiin keskenään, kävi ilmi, että selkänojalla ei ollut mitään vaikutusta asennon paranemiseen (P > 0.05).

Johtopäätökset: Opiskelijoilla on suuri riski saada tuki- ja liikuntaelinvaivoja, jos heitä ei ohjata oikeaan asentoon oikeaan aikaan. Opiskelijoiden pitää tietää oikean ryhdin merkitys jo uransa alussa, jotta he voivat työskennellä ergonomisesti. Valmistajat tekevät ergonomisesti suunniteltuja laitteita ja välineitä estääkseen tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja mahdollistaakseen hammaslääkäreille rajoittamattoman työskentelyn. Tämä tutkimus osoittaa, että ergonomisen satulatuolin käyttö voi tukea alaselkää ja säilyttää alaselän luontaisen notkon, ja samaan aikaan luuppien käyttö poistaa tarpeen kumartua kohti potilasta.

Voit lukea koko tutkimuksen täältä.