Väitöskirja satulatuoleista hammaslääkärin työssä

THE DENTAL CLINICAL PRACTISE : ERGONOMIC ANALYSIS OF THE SITTING POSTURE, 2017

Hammaslääkäri ja kouluttaja Giovana Renata Gouvêa todisti tilastollisin menetelmin joulukuussa 2017 tarkistetussa väitöskirjassaan, että Salli Satulatuolin vaikutus hammaslääkärin työssä on tutkittujen muuttujien suhteen positiivisempi kun perinteisten istuinten.

Tutkimuksessa käytettiin Salli Satulatuoleja, ja seuranta-aika oli 10 kuukautta. Systemaattisella aineiston tarkastetelulla ja meta-analyysillä pyrittiin todistamaan aiheuttaako satulatuoli pienemmän ergonomisen riskin kuin perinteiset istuimet.

Johtopäätöksenä oli, että perinteisiin istuimiin verrattuna satulatuoli oli merkittävästi parempi kun kyseessä oli ergonominen riski, sivusuuntaisen painopisteen projektio, päivittäiset ongelmat kaulan alueella ja käyttäjätyytyväisyys. Satulatuoli arvioitiin paremmaksi kaikilla istumatyytyväisyyden osa-alueilla (p < 0.001).

Väitöskirja kokonaisuudessaan löytyy täältä.