Tietoja kirjoittajasta

Veli-Jussi Jalkanen, Vessi, on Salli-yhtiöiden perustaja, terveyskeksijä ja johtava istumaterveyden kehittäjä ja asiantuntija. Hän kehittää jatkuvasti yleistä hyvinvointia parantavia menetelmiä, asioita ja oivalluksia sekä viittä omaa yritystään.

Hänellä on patentteja ja innovaatioita viiden elinkeinon alalta. Hän myös lukee ja kirjoittaa ahkerasti monelta alalta. Hänen elintapansa on hyvin aktiivinen, terveyshakuinen, innovatiivinen ja osallistuva.

Hän on ollut kiinnostunut terveydestä teini-iästä lähtien ja seuraa nykyisin maailman parhaina pitämiään lähteitä ja yhdistää ja soveltaa uusillakin tavoilla tieteen löydöksiä.

Vessin erikoisen kiinnostuksen kohteena on kaikki ennaltaehkäisevään terveys- ja lääketieteeseen liittyvä sekä CAM (Complementary and Alternative Medicine). Hyvin järjestelmällisenä ja hieman perfektionistisena persoonana hän yhdistelee eri asioita (myös itsehoito-ohjeita) laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joiden tehtävänä on auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja hahmottamaan laajaa kuvaa (Big Picture).