Toimintakyvyltään rajoittunut henkilö

Geoff Adams-Spink – EDRIC Chairman