Andra aspekter

Stress och alkohol försvagar erektionen snabbt. Många läkemedel har liknande biverkningar.

Rökning krymper artärerna och venerna, även i könsorganen.

Effekterna av dåliga livsstilsbeslut ökar när vi åldras. Det är viktigt att vara medveten om att underlivets vitalitet inte kan förbättras på bara några dagar, vilket gör att man bör börja ta hand om saken redan i ungdomen. Osäkerhet om ens erektion kommer att försvaga den ännu mer. Om man hamnar i cykeln av att använda droger för att behandla erektil dysfunktion, kan en mans självrespekt falla sönder och beroendet av drogen kan bli ännu starkare.

Sambandet mellan mental balans och hälsa är under vetenskapen,högst betydande. Det finns många sätt att förbättra genital och sexuell hälsa, men en av de viktigaste är en stödjande, varm, ohämmad, öppen, accepterande och sexuellt aktiv relation som bygger inte bara på kärleksförmågor utan också på varm vänskap.

Övervikt

Fetma verkar vara starkt förknippat med minskade testosteronnivåer genom flera mekanismer. Att anamma en mager livsstil med LCHD (Low Carbone Hydrate Diet) är det bästa sättet att hantera detta.

Mediciner

Ett antal farmaceutiska läkemedel har visat sig minska testosteron, kanske också spermiekvaliteten. Det är smart att ta mediciner så försiktigt som möjligt och undvika dem om det inte är absolut nödvändigt. Det är också smart att ta reda på testosteronbiverkningar från olika källor innan du konsumerar någon.