Tandvården

Inom tandläkarvården är sittställningen den största hälsorisken, då man underlånga operationer arbetar I en onaturlig ställning med ett arbet som innebär manga återkommande rörelser. För ryggraden är denna position dubbelt så ansträngande jämfört med att stå.

Många tandläkare går i pension tidigt på grund av olika problem i axlar, nacke och ländrygg. Nästa samtliga som arbetar inom tandvården påverkas negativt av dålig cikulation i ben och fötter, brist på syre, problem i höft-, knä- och axelleder eller hälsoproblem i underlivet.

När man sitter på en två-delalad sadelstol är ryggen i samma position som när man står. Den naturliga kurvan i ländryggen bibehålls. Så är det inte med sadelstolar med hel sits för trycket på underlivet gör att du automatiskt böjer dig från det med rundad rygg som följd. En position som utgör en stor hälsorisk för diskar och kotor i nedre delen av ryggen.

Rörelsegungan på Salli Swing och Salli SwingFit säkerställer den breda höftvinkeln även i positioner när du behöver vara framåtlutad. Överkroppens vikt är alltid jämnt fördelad på sitsen som anpassar sig till dina rörelser.

De aktiva sätena Salli SwingFit, Salli Small SwingFit och Salli Swing garanterar den bredare höftvinkeln även i lägen där du behöver luta dig framåt. Överkroppens vikt är alltid jämnt fördelat på sätet eftersom sätet anpassar sig till dina rörelser.

Allround är utmärkt att använda för tandläkare, tandläkarkirurger och tandsköterskor. Stödet kan användas på båda sidor av stolen och också som stretchstöd genom att ha den på baksidan av stolen.

Ergorest armstöd finns med eller utan Stretchstöd. Ett väldigt bra tillbehör under långa operationer.

Top & Bottom möjliggör justering av sitthöjden hygieniskt, utan att behöva använda spaken med handen.