Biomekanisk studie av tandläkares hållning när man använder en vanlig stol jämfört med en sadelstol

BIOMECHANICAL STUDY OF DENTISTS POATURE WHEN USING A CONVENTIONAL CHAIR VERSUS A SADDLE-SEAT CHAIR

 

2016-08-12, University of Porto, Porto, Portugal

Mål: Denna studie syftade till att ge information om tandläkares kroppshållning på en konventionell stol jämfört med en sadelstol när de utför tandbehandlingar. Informationen erhölls med hjälp av tröghetsrörelsesensorer.

Metoder: 24 tandläkare utförde en behandling av klass I-hålighet i övre och nedre, högra och vänstra första molära tänderna. 19 tandläkare arbetade på en konventionell stol (KaVo, Tyskland/Grupp I) och fem arbetade på en sadelstol (Salli, Finland/Grupp II). Kinematiska mätningar av hela kroppen registrerades med hjälp av Xsens® MVN BIOMECH.

Resultat: Båda grupperna arbetade med markant framåtlutat huvud. Den laterala flexionen på huvudet var likartad mellan grupperna och huvudrotation var mer uppenbar i grupp II. När det gäller placering av bålen visade grupp II mindre framåtlutning och lateral flexion än grupp I. Armhöjden på både vänster och höger arm var mer markant i grupp I under alla uppgifter. Grupp I visade dock bättre hållning på vänster sida. Framåtrotation av bäckenet var mest uppenbart under arbetet på underkäken i grupp II.

Slutsatser: Denna studie tyder på att sadelsätet förbättrar arbetsställningen beträffande bäckenrotation, armhöjning och trunkböjning

Du kan läsa hela studien här.