Doktorsavhandling om sadelstolar inom tandvården

THE DENTAL CLINICAL PRACTISE : ERGONOMIC ANALYSIS OF THE SITTING POSTURE, 2017

Giovana Renata Gouvêa, tandläkare och föreläsare inom fysiologi, har i sin avhandling i december 2017, i några av studiens variabler, statistiskt bevisat att den positiva effekten av sitsen på en Salli sadelstol inom tandvårdsarbetet är större i jämförelse med konventionella sitsar.

Sadelsitsarna man använde i studien var Salli sadelstolar, och uppföljningstiden var 10 månader. Syftet med den systematiska undersökningen och metaanalysen var att undersöka om det kunde bekräftas att sadelsitsen orsakar en lägre ergonomisk risk än konventionella sitsar.

Avslutningsvis, jämfört med en konventionell sits är det signifikant bättre med en sadelsits avseende risk för dålig ergonomi, projection of the lateral center of gravity, dagliga problem i området kring nacken samt välbefinnande. Sadelsitsen bedömdes som mer behaglig att sitta på i alla avseenden. (p < 0.001).

Uppsatsen kan läsas i sin helhet här.