Sitt-tryck i bäckenområdet

Reijo Koskelo, FT, TtM, forskare, 26.9.2008

Introduktion

Det är känt att fördelningen av sittrycket i människokroppen varierar mycket beroende på sätet. Det finns dock inga tillgängliga referensvärden för tryck som är skadligt för människan. På grund av bristen på referensvärden är skadligheten endast bestämd utifrån den subjektiva upplevelsen hos en sittande person och på dennas känsla av obehag. Sittrycket har en effekt på människans sittposition när denna försöker att undvika obehagliga påtryckningar. Sitsen kan utformas på ett sådant sätt att den naturliga sittställningen orsakar ett så lågt tryck som möjligt.

Flera studier har visat att manliga tävlingscyklister har genitala sjukdomar på grund av det tryck som orsakas av en solid cykelsadel där penisens bas är utsatt. Det finns skäl att tro att dessa sjukdomar även kan uppstå när man tillbringar lång tid på jobbet med att sitta på en sadelstol som har en fast sits.

När du sitter på en vanlig stol är bäckenet utsatt för tryck, vilket ger domningar i de mjuka vävnaderna i skinkorna och på baksidan av låren om trycket får pågå under lång tid. Sitter du däremot på sittbenen på en sadelstol orsakas mindre domningar. Detta kan leda till slutsatsen att män som använder vanlig stol, vanligtvis omedvetet lutar sitt bäcken bakåt för att undvika att trycket hamnar på underlivet. När man sitter på en icke-delad sadelstol är penisroten utsatt för ett obehagligt tryck, vilket under vissa förutsättningar även kan orsaka erektionsproblem. Detta tryck uppkommer inte när man sitter på en tvådelad sadelstol.

Trosskydd, strama underkläder och långvarigt sittande kan öka temperaturen och fuktigheten i kvinnans underliv på grund av dålig ventilation. När man sitter på en delad sadelstol befinner sig underlivet ovanför gapet på sätet och får mer luft och är självklart bättre ventilerat, vilket kan minska infektionsrisken.

När låren bildade en 45 graders vinkel nedåt från horisontell nivå hade de flesta av testpersonerna bäckenet i ett liknande upprätt läge som när de stod upp och ryggen hade ett naturlig S-läge (lordos) och they could keep the upper back arch (kyphosis) without active work of back or hip muscles.

Metoder

Målet med studien var att undersöka tre olika typer av sadelstolar: Salli MultiAdjuster, Salli Classic och Bambach. Att jämföra styrkan av det tryck som dessa stolar orsakar och fördelningen av trycket mellan låren, skinkorna och könsorganen.

 

Salli MultiAdjuster (tillverkare Salli Systems, Finland)

 • höjdjustering med gasfjäder
 • lutning- och breddjustering
 • stolens totala vikt är 13 kg
 • tvådelat säte där vidden på sätet kan justeras

Salli Classic (tillverkare Salli Systems, Finland)

 • höjdjustering med gasfjäder
 • justerbar lutning
 • stolens totala vikt är 12 kg
 • fast säte

 

Bambach (tillverkare Bambach, Australia)

 • höjdjustering med gasfjäder
 • justerbar lutning
 • stolens totala vikt är 7,8 kg
 • fast säte

 

Testpersonerna satt i en liknande ställning på varje stol med en lårvinkel på 90 grader och lordosvinkeln gjordes så identisk som möjligt för varje testperson. Testpersonernas placering på stolen var reglerad med hjälp av en vinkelmätutrustning (lårvinkeln) och citrometer (svankryggen).

Testpersoner

Tio frivilliga, friska personer – fem kvinnor och fem män – deltog i mätningarna. Testpersonerna var mellan 20 och 60 år. Den genomsnittliga längden på kvinnorna var 166,4 cm och medelvikten var 55,8 kg. Den genomsnittliga längden på männen var 175 cm och medelvikten var 79,2 kg.

Tabell 1. Längden och vikten på testpersonerna n=10 (kvinnor 1–5, män 6–10)

Testperson nummer Längd cm Vikt kg
1 164 52
2 164 56
3 167 58
4 175 63
5 162 50
6 173 80
7 176 78
8 170 78
9 170 73
10 186 87

Mätningsinstrument

Klassificeringssystemet som användes i det subjektiva (testpersonens känsla) frågeformuläret var en skala på 0–10, där (0) definierades som den värsta möjliga känslan och (10) som den bästa möjliga känslan.

Sittrycket mättes med hjälp av en Tekscan-tryckmätningsmatta (tillverkare Tekscan Inc., USA), som mätte fördelningen av testpersonens sittryck på underlivet och på rump- och lårområdet.

Resultat

Tabell 2. Testpersonernas n = 10 (kvinnor 1–5, män 6–10), subjektiva bedömning av sitterfarenheterna med Bambach-, Salli Classic- och Salli MultiAdjuster-stolar.

Testperson nummer Bambach Salli Classic Salli MultiAdjuster
1 4 8 9
2 1 5 9,5
3 8 9 7
4 5 6 9
5 5 7 9
6 1 7 9
7 4 5 9
8 6 7 9
9 7 7 9
10 2 5 8

Den subjektiva bedömningen hos testpersonerna (0–10)

Kvinnor: Salli MultiAdjuster 8,7 Salli Classic 7,0 Bambach 4,6
Män: Salli MultiAdjuster 8,8 Salli Classic 6,2 Bambach 4,0

Baserat på deras subjektiva sittupplevelse rankade kvinnorna (8,7) och män (8,8) Salli MultiAdjuster som den klart bästa stolen. Salli Classic rankades som den näst bästa stolen (kvinnor 7,0, män 6,2). Bambach-stolen rankades som den sämsta stolen av testpersonerna (kvinnor 4,6, män 4,0).

Jämförelse av tryckstyrka i underlivs- och skink-lårområdet

De stolsäten som mättes hade i princip samma storlek. Salli MultiAdjuster har en tvådelad sits. Det fanns inget uppmätt tryck i underlivet och bara ett litet tryck på de bakre delarna av låren. Trycket distribuerades endast på sittbenen.

Salli Classic har en solid hel sits. Underlivet och sittbensknölarna utsattes för tryck. Även ett litet tryck på bakre delen av låren.

Sätestrycket från Bambach-stolen var koncentrerat till underlivet och den bakre delen av låren.

Slutsats

Då forskningsprojektet startades såg man till att testpersonerna var helt införstådda i hur frågeformulären skulle fyllas i. Testpersonerna fyllde i en personlig utvärderingsblankett efter varje mätning av varje stol och gav subjektiva synpunkter.

Bambach-sadelstolen rankades som den mest obekväma av testpersonerna. På denna stol var trycket på underlivet och låren mycket stort.

Sittande på en Salli Classic-stol utsattes låren för mindre tryck än på Bambach-stolen, men trycket på det manliga blygdbensområdet var högre än med en Salli MultiAdjuster-stol och det orsakade ett visst obehag. Salli Classic passar förmodligen kvinnor bättre än män på grund av den anatomiska skillnaden i de kvinnliga och manliga genitala områdena.

Enligt resultaten av denna studie fann testpersonerna att Salli MultiAdjuster-stolen var den mest bekväma att sitta på. När man sitter på en Salli MultiAdjuster-stol med en tvådelad sits är trycket på könsorganen litet eller obetydligt och orsakades mest av kläder som stramades åt i sittpositionen. Enligt det uppmätta trycket är blodcirkulationen i de nedre delarna av höfterna och nervfunktionerna minst störda när man sitter på den här stolmodellen. Trycket på den bakre delen av låren var mindre än med en Salli Classic- och Bambach-stol. När man sitter på en tvådelad sadelstol är det tydligen möjligt att upprätthålla 45 grader vinkel till låret nedåt från den horisontella nivån utan att det bildas tryck på underlivet samt att hålla ryggen i en god och naturlig hållning.

Temperaturen på de manliga testiklarna kan stiga upp till 37 grader när man sitter på en vanlig stol. Då man sitter på en sadelstol kyls testiklarna ned till en optimal temperatur på 33 – 34 grader (Reijo Koskelo, Osmo Hänninen, Kuopio universitet, 1999). Gapet på det delade sätet ökar förmodligen den viktiga ventilationen i underlivet och främjar den genitala hälsan.

När man sitter på en sadelstol som har en fast sits är penisroten utsatt för påtryckningar som kan störa eller skada nerver och blodkärl i området. Under de senaste arton åren har fjorton studier gjorts bland cyklister om trycket som penisen utsätts för och dess samband med erektionsproblem. Resultaten har visat att risken för att få erektionsproblem ökar om man cyklar mera än tre timmar per vecka (Referenser 2–4).

När det gäller kvinnor som tillbringar långa tider sittande på en sadelstol med en fast sits kan luftfuktigheten och temperaturen i underlivet öka och på så sätt också infektionsrisken. När man sitter på en Salli MultiAdjuster-stol med delat säte, blir underlivet ventilerat och infektionsrisken minskar.

Då man sitter på ett delat sadelsäte kan höfterna tiltas framåt utan att trycket hamnar på blygdbenet eller könsorganen. Detta möjliggör den naturliga lordosen i ryggen under sittandet.

Som slutsats kan man konstatera att Salli MultiAdjuster-stolen med delat säte ger de bästa möjligheterna för bäckenet att tiltas framåt utan att blygdbenet eller könsorganen utsätts för tryck jämfört med de andra två sadelstolsmodellerna. Detta gör det enkelt att hålla den naturliga lordosen i ryggen och hållningen i ryggen vid sittande i en naturlig ställning.

Litteraturreferenser

 1. Erilaisten työistuinten vaikutus miesten kivesten lämpötilaan, Reijo Koskelo, Osmo Hänninen, Kuopion Yliopisto, 1999
 2. Only the nose knows: penile hemodynamic study of the perineum -saddle interface in men with erectile dysfunction utilizing bicycle saddles and seats with and without nose extensions. Ricardo Munarriz, Vincent
  Huang, Jayant Uberoi, Scott Maitland, Terry Payton, Irwin Goldstein, Institute for Sexual Medicine, Boston University, J Sex Med 2005
 3. Bicycle Riding and erectile dysfunction: an increase in interest (and concern), Vincent Huang, Ricardo Munarriz, Irwin Goldstein, Institute for Sexual Medicine, Boston University, J Sex Med 2005