Vinkeln mellan lår och kropp

Den 90 gradiga vinkeln mellan lår och kropp är skadlig för ryggen

Den traditionella sittställningen ger en för stor belastning på den nedre delen av ryggen. Den 90 gradiga vinkeln mellan lår och kropp orsakar smärta och andra symptom. Den minst ansträngande positionen för ryggen är när vinkeln mellan lår och kropp är 135 grader.

Detta konstaterades i en kanadensisk-skotsk undersökning från 2006, som behandlar belastningen på ryggen i olika sittställningar. Forskningen fick stort internationellt intresse och resultaten skiljer sig anmärkningsvärt från den traditionella uppfattningen om en bra sittställning. Forskningen bedrevs på Woodend sjukhus i Aberdeen, Skottland, och leddes av Waseem Amir Bashir, MBChB, från universitetet av Alberta sjukhus, Kanada.

MRT i sittande ställning

Forskningen utfördes med 20 testpersoner där alla hade en frisk och symptomfri rygg. För undersökningen användes en ny typ av MR-maskin där personen kan röra sig, sitta eller stå under fotograferingen. Testpersonernas ryggrad blev fotograferad i sittande ställning. Denna metod skiljer sig mycket från den vanliga MR-metoden där personen ligger stilla i ett rör. Den traditionella liggande positionen är inte det bästa sättet att undersöka ryggsmärtor, eftersom de smärtor som endast uppstår i specifika positioner eller rörelser kanske inte upptäcks då.

Testpersonernas MR-bilder togs i tre olika sittpositioner:

  • i en böjd position, där överkroppen är böjd framåt som när man är lutad över ett bord eller spelar videospel
  • i en upprätt position, med en 90 graders vinkel i bäckenet
  • i en avslappnad position, där överkroppen är bakåtlutad i en 135 graders vinkel

Forskarna mätte vinklarna i ryggraden och höjden på diskarna och deras rörelser i alla de olika positionerna.

Mindre stress på diskarna

Diskarna rör sig när vikten som vilar på ryggraden tvingar dem att bukta ut från sin position. Forskningen visade att diskarna rörde sig tydligast när testpersonerna satt i en 90 graders vinkel.

I 135 graders vinkel flyttades diskarna minst. I detta läge var trycket och belastningen som minst på diskarna och den omgivande muskulaturen.

I den framåtlutade positionen pressades diskarna som mest. Den största delen av belastningen vilade på de två nedersta kotorna. Denna position konstaterades belasta ryggen ännu mer än vid upprätt läge.

Forskarna drog slutsatsen att den bästa sittställningen är när ryggen lutas bakåt och vinkeln mellan lår och kropp är 135 grader. I denna vinkel utsätts diskarna för minst skadligt tryck.

– Att sitta i en anatomiskt rätt position är viktigt eftersom trycket på ryggraden och dess ligament med tiden kan resultera i smärta, snedvridning av ryggraden och kroniska sjukdomar. Detta säger ledaren för forskningen, Waseem Amir Bashir.

– Att bredda vinkeln mellan lår och överkropp medan du sitter är en bra idé. Det förbättrar ryggradens position och gör den mer S-formad, vilket är den naturliga formen för ryggraden i stående position, säger Levent Caglar från den brittiska Backcare-organisationen.

Miljoner går förlorade på grund av ryggvärk

Ryggsmärtor är ett universellt problem. I USA lider åtta av tio personer av ryggsmärtor någon gång i sitt liv. Enligt National Institute of Health är ryggsmärtor den näst största orsaken till att man uppsöker läkare, den vanligaste orsaken är influensaliknande symtom. Uppskattningsvis går 93 miljoner arbetsdagar förlorade varje år i USA på grund av ryggsmärta – det motsvarar årligen 11 biljoner (11 000 000 000 000) dollar.

British Chiropractic Association uppskattar att 32 procent av den brittiska befolkningen sitter mer än tio timmar varje dag. Hälften av dem lämnar inte sina skrivbord ens för lunch. Två tredjedelar av dessa fortsätter att sitta hemma efter arbetsdagen.

– En tredjedel av av oss lider av smärta i nedre delen av ryggen. Att sitta uner långa perioder orsakar smärta eftersom våra kroppar inte är skapta för att sitta stilla, enligt Rishi Loatey från British Chiropractic Association.

Referenser bl.a
Technesworld: Sitting Up Straight Hurts Your Back
BBC: Sitting Straight ‘bad for backs’