Företagsläkare

På grund av sin speciella konstruktion erbjuder sadelstolen fördelar i monteringsverksamheten. I arbetsuppgifter som kräver många olika positioner kan de anställda (förutsatt att arbetsområdet har plana golv utan snubbelrisk) enkelt ändra position och därför använda sina muskler under monteringsarbetet genom att använda flera olika sittställningar.

Observationer vid en arbetsstation med förmontering inom fordonsindustrin (asfaltläggare) visade att ett byte mellan t ex halvsittande ställning (på Salli-sadelstol) och stående position tillåter fortsatt aktivitet i samma arbetshöjd i olika positioner genom användning av olika muskelgrupper. På så sätt förhindras effekterna av påtvingade arbetsställningar, dvs sådana som orsakas av att man står upp kontinuerligt. Dessa fördelar bekräftades av äldre anställda (50 år och äldre), liksom även av yngre medarbetare med intervertebral disk-relaterade sjukdomar, som orsakades delvis av att arbetarna stod under en lång tid.

I ett annat fall blev ett försäkringsbolag involverat i upphandlingen av Salli-sadelstolen för en anställd med betydande begränsningar i det muskeloskeletala systemet (kronisk polyartrit i de intertarsala lederna). Arbetet gick ut på att ta en del från en lastpall, föra in den i en press, ta bort föremålet från pressen och föra över den till en annan lastpall. Det var bara möjligt att göra detta stående på grund av det relativt stora rörelseomfånget, men med Salli-sadelstolen kunde detta utföras sittande eller – om så önskades – genom att växla mellan sittande och stående ställning, vilket lindrar belastningen i synnerhet på de intertarsala lederna. Heltidsarbete var därför möjligt igen.

Dessa positiva utvärderingar i enskilda fall kan lätt ses som förbättringar i arbetet inom yrkesmedicinen.
Salli-stolen erbjuder flexibla rörelsesekvenser, som förmodligen inte skulle kunna uppnås genom de vanliga rullande stolarna eller andra stå-sitt möbler som för närvarande finns på marknaden. Dessutom främjar den “ridliknande” sittpositionen på Salli-stolen en frisk ryggrad.

I fall av rehabilitering där det finns en risk för att en anställd ska förlora sitt jobb kan situationen lösas genom att använda den här stolen. Det lönar sig att kontrollera om försäkringsbolag eller andra myndigheter ger kompensation.

Dr Gerald Müller-Silvergieter
Oldenburg, Tyskland