Neurokirurg, konsulterande

För ungefär två år sedan testade vi för första gången Salli MultiAdjuster, en ergonomisk stol för kirurger. Den kom till vår kännedom genom en lokal Salli-återförsäljare via vårt projekt att skapa en bättre ergonomi under operationer. Speciellt inom neurokirurgi är en ergonomisk sittställning avgörande eftersom de kirurgiska ingreppen kan vara flera timmar långa.

Efter omfattande tester med MultiAdjuster-stolen i kombination med ett ländryggsstöd hittade vi en ergonomisk sittställning som visade sig vara mycket fördelaktig för kirurger, speciellt under operationer där patienten är placerad i en halvsittande ställning. För att kunna arbeta med patientens bakre del av skallen måste kirurgen sitta i en bakåtlutad position med utsträckta armar. Att sitta på den ergonomiska MultiAdjuster-stolen tvingar neurokirurgen att hålla en upprätt hållning och på så sätt minimera belastningen på ländryggen.

Till en början var flera av mina kollegor tveksamma till stolen på grund av dess ovanliga sadelform, men efter att ha testat den insåg de snabbt de stora fördelarna med att använda denna ergonomiska stol vid långa ingrepp. Detta har lett till att fler stolar har beställts av vår avdelning. Den visade sig vara mycket bekväm att hantera när det gäller att ändra höjden och lutningen på sätet.

Det är min personliga åsikt, att långvarig användning av MultiAdjuster-stolen minskar påfrestningarna på neurokirurgernas ryggar. Sedan jag började använda MultiAdjuster-stolen har jag inte använt de gamla traditionella stolarna alls. Personligen tycker jag att sadelstolen, särskilt med ett stöd för ländryggen, är en av de bästa ergonomiska stolarna på marknaden för kirurger.

Dr Dr Guenther C. Feigl, MD, Konsulterande neurokirurg, Avdelningen för neurokirurgi
Universitetsjukhuset Tubingen, Tyskland