Podiatriker

Jag köpte min första Salli Swing år 2011. Ryggproblemen jag haft i mitt arbete försvann omedelbart… och snart behövde jag köpa en andra Salli Swing så att jag slapp rulla stolen mellan mina två behandlingsrum. Jag har just beställt en tredje Salli Swing då min kollega nu tagit över en av mina ursprungliga stolar. Under åren jag haft stolen är det många som frågat om den, och som har provat den, för att sedan beställa en stol till sig själva. Hela mitt yrkesliv handlar om att träna upp en stark och hälsosam hållning, och om rörelse – Salli Swing är ett perfekt komplement i mitt arbete.

Tim Bransdon
Australia