Elmosoft skinn

Elmosoft från den svenska tillverkaren Elmo, är ett högkvalitativ, mjukt, kromfritt och följsamt skinn från Skandinavien. Elmosoft är perfekt för Salli sadelstolar, eftersom ytan inte är hal. Elmosoft skinn kombinerar komfort och hållbarhet, vilket gör det lämpligt för offentliga lokaler. Att ha en materialleverantör i Skandinavien är fördelaktigt tack vare att de finns nära samt att skandinaviskt skinn håller hög kvalité.

Tillverkningsprocessen har utvecklats med hänsyn till de nordiska miljökraven.
Elmo tar miljöaspekterna på stort allvar samt i beaktande vid sin produktion. Skinnet framställs och tas från skandinavisk boskap, vilket minskar miljöpåverkan av transporter. Skinnet behandlas och färgas i Sverige. Kromfria och syntetisk garvning används vid produktionen och avloppsvattnet renas på ett effektivt sätt. Vattnet som Elmo använder kommer från en närliggande å, och efter rengöringsprocessen släpps vattnet tillbaka igen.

Elmo har gjort en stor investering i sin reningsanläggning och det renade vattnet kontrolleras (på över 40 olika kemiska ämnen) innan det släpps tillbaka i ån. Den energi och det vatten som krävs vid garvningsprocessen reduceras till en så låg nivå som möjligt, och allt avfall återvinns. Den vatten-baserade teknik som används har också minskat luftutsläppen.

Elmos skinn tillhör de finaste och mest miljövänliga lädret i världen. Miljöpolicyn kan följas i produktionsprocessen och i produkterna. Elmo är ackrediterade enligt SS – EN ISO 1400:2004.