Miljöpolicy

Vi följer miljöledningssystemstandarden ISO 14001 i all vår verksamhet. Vår miljöpolicy är dokumenterad i kvalitetsmanualen och underhålls efter behov av förändring. Miljöpolicyn implementeras för personalen och handlingarna är tillgängliga för dem.

De viktigaste miljöaspekterna är korrekt sortering och behandling av avfall samt hantering och optimering av produkternas livscykel. Dessa utvärderas årligen.

Vi är engagerade i

  • miljöskydd och minskning av de negativa effekterna av vår verksamhet, samt uppfyllande av bindande skyldigheter
  • ständig förbättring av miljösystemet
  • insamling och hantering av olika typer av avfall