Salli värden

Användarvänliga och användbara produkter

Salli Systems strävar alltid efter att kunna tillfredsställa sina kunders behov på ett sådant sätt att de vill vidarebefordra informationen om det nya sittrelaterade välbefinnandet. Kunder värdesätter bra service, individuell träning, kundsupport och pålitlighet. Sallis produkter är fördelaktiga både utifrån arbetshälsa och ekonomiska överväganden.

Anställdas välbefinnande

De anställdas välbefinnande återspeglas i allt som företaget gör. Salli systems värdesätter utvecklat samspel, jämlikhet, välbefinnande och känslan av gemenskap. ITTE programmet erbjuder de anställda många hälsofrämjande fördelar, utöver den officiella hälso- och sjukvården. (ITTE= främjar glad och effektiv arbetshälsa).

Finansiellt transparent och hälsosam affärsverksamhet

Endast ett lönsamt företag kan utveckla sin verksamhet så att det gagnar sina kunder och endast ett lönsamt företag kan vara en bra arbetsgivare. De anställda hos Salli Systems har tillgång till all viktig och relevant information. Lönsamheten bygger på professionell och ambitiös personal, bra feedback från kunder, konstant och innovativ forskning samt utveckling och kostnadsminskningar. I ett lönsamt företag är alla anställds insats värdefull.

Hållbar utveckling

Salli Systems arbetar efter principerna för hållbar utveckling.