Socialt ansvar

Salli systems verksamhet bygger på ansvar, och är grundat på företagets värderingar och principer för hållbar utveckling. Företaget tillverkar endast produkter som är fördelaktig för slutanvändaren, och erbjuder bästa möjliga utbildning i ergonomi till alla kunder individuellt.

Finansiellt ansvar

En stabil ekonomisk utveckling säkerställer en säker framtid samt kontinuitet i verksamheten. Företaget undviker långsiktigt ansvar. Genom att ta hand om lönsamheten i verksamheten skapar Salli Systems också grunden för dess sociala och miljömässiga ansvar.

Socialt ansvar

Socialt ansvar innebär att se till sina anställda. Salli Systems är en jämställd arbetsplats och företaget investerar i såväl den fysiska som den psykiska hälsan hos de anställda. Salli Systems vill vara en god samhällsmedborgare, vilket märks som mest i företagets attityd gentemot sina kunder och partners.