Manlig genital hälsa

Dålig genital hälsa har blivit en växande epidemi världen över. Europeiska män producerar numera 50 procent färre levande spermier än de gjorde för 30 år sedan. Densiteten sjunker med 2-4 procent om året. Så mycket som 40 procent av alla 40-åriga män och 50 procent av alla 50-åriga män lider av tillfällig eller kronisk erektil dysfunktion.

Vi vet också att män runt om i världen producerar märkbart mindre testosteron nuförtiden än för några årtionden sedan. Detta viktiga maskulina hormon som produceras i testiklarna upprätthåller muskelmassan, konditionen samt den sexuella förmågan. Testosteron behövs också för att bibehålla minnet under medelåldern och högre upp i ålder.

Tillväxt av prostatan (något nästan alla har vid 60 år) och prostatacancer (som drabbar nära var sjätte man) sätter skräck i många medelålders män. Dessa besvär håller man ofta tyst om eftersom de upplevs privata och generande. Lyckligtvis vet såväl män som kvinnor allt mer om ämnet. De flesta av problemen med genital hälsa och prostatan är inte oövervinnerliga och män kan minska de genitala hälsoriskerna genom att göra smarta val.

Vår moderna livsstil är helt klart katastrofal för vår genitala hälsa. I miljontals år har de manliga genitalierna haft en fri och sval miljö utan trånga och varma kläder, som garanterat rörelse, fri ventilation och blod- och lymfcirkulation helt utan störande tryck. Moderna trendiga kläder, långvarigt sittande, näringsfattig föda och cirkulationsorgan i dåligt skick, leder alla till sämre ämnesomsättning för genitalierna.

Uttalanden på dessa sidor baseras på följande källor:
Michael Adams, Nikolai Bogduk, Kim Burton, Patricia Dolan: The Biomechanics of Back Pain
David A. Rubenstein, Wei Yin, Mary D. Frame: Biofluid Mechanics, an Introduction to Fluid Mechanics, Macrocirculation, and Microcirculation
Marcus J. Seibel, Simon P. Robins, John P. Bilezikian: Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism, Principles and Clinical Applications