Prostatahälsan

Var sjätte man i västvärlden får prostatacancer. Ungefär en av dessa sex dör av det. De allra flesta män (över 90 %) har en förstorad prostata vid 60 års ålder. Ett stort antal män tar medicin som förhindrar prostataförstoring. Praktiskt taget alla äldre män har långsammare urinering eftersom prostatan har vuxit. Urinröret går genom prostatan, och när prostata växer blir passagen mindre och urineringen saktar ner.

Hittills har det inte funnits några övertygande bevis, och inga rationella förklaringar eller teorier om varför prostatan växer, drabbas av ohälsa och dödar så många män. I fysiologin är samspelen säkerligen väldigt komplicerade. Många faktorer har olika effekter och exakt hur de samverkar förblir oftast ett mysterium även för de bästa av forskare.

Men nu finns det en ny lovande teori om vad som irriterar prostatan: traditionellt sittande! Detta är mycket förståeligt och logiskt. Att sitta på traditionella stolar leder till att överkroppens vikt, som kan vara mycket stor, pressar ner bäckenet. Dessutom sitter vi under allt längre perioder, och män är också tyngre idag än förr.

Det går till så här

  1. När män sitter ner sjunker sittbenen ner i stoppningen, som i sin tur trycker upp mjukdelarna (hud, fett, muskler) mellan sittbenen och in genom bäckenöppningen i det nedre bäckenområdet.
  2. Ett tryckområde byggs upp i det nedre bäckenområdet och det här trycket breder ut sig i de inre organen, som består av mycket större andel vätska än kroppen i genomsnitt (67 %). Vi vet att trycket fördelas jämnt i vätskan.
  3. Det ökade trycket stör den normala ämnesomsättningen och detta orsakar med tiden dysfunktioner och sjukdomar.

De rationella och indirekta bevisen för teorin att sittandet ökar prostataproblem

  1. Män som står mer och som har mer fysiska arbeten har 23 % mindre prostatacancer än kontorsarbetare, och får ungefär bara hälften så ofta kolorektal cancer.
  2. Runt 49 % av all cancer hos män i Europa är koncentrerat i området mellan korsbenet, blygdbenet och sittbenen (i ett område med en kapacitet på ungefär en liter), där män har prostata, urinblåsa, urinrör, anus, ändtarm och en del av tjocktarmen. Så mycket som 70% av all denna cancer uppstår i prostatan.
  3. Män som har prostatinfektioner känner smärta på alla slags sitsar, men betydligt mindre på en delad sadelsits där mellanrummet mellan sitsdelarna hindrar att trycket byggs upp inne i bäckenet.
  4. Det finns ett växande antal män vars redan förstorade prostata har krympt tillbaka, till och med ner till 10-11g, efter att de har använt en delad sadelstol med ett 40 mm brett mellanrum under bäckenöppningen. En frivillig person som testades mellan 1998-2013 hade prostatastorlekar på 11 g (1998), 18 g (2002), 16 g (2009) och 10 g (2013). Den sista verifierades i två separata mätningar med manuella och dopplerultraljudsmetoder. Även urinorganen visade sig vara helt friska utan någon indikation på disfunktion. Prostatan visade dock tecken på tidigare överväxt på ena sidan. Under 2010-2013 använde personen en sadelstol med ett bredare mellanrum (40 mm) än vanliga sadelstolar. Dessutom var antalet levande spermier i hans sperma särskilt hög (291 miljoner/mm³ spermier) medan genomsnittet var 48 miljoner bland 19-åriga män år 2013.
  5. Prostatan ligger mycket nära huden, precis runt hela kanten av blygdbenet, och utsätts därmed för stort sittryck.

Flera riskfaktorer har funnits, eller misstänkts, öka prostatacancer. Sittandet är en mycket lovande kandidat som den största risken. Innan studierna kan gradera de olika riskfaktorerna är det smart av alla män att försöka undvika dem alla och därmed minska sannolikheten för denna mycket obehagliga sjukdom.

Läs användares vittnesmål relaterade till detta ämne: Entreprenör, Snickare

Uttalanden på denna sida baseras på följande källor:
Michael Adams, Nikolai Bogduk, Kim Burton, Patricia Dolan: The Biomechanics of Back Pain
David A. Rubenstein, Wei Yin, Mary D. Frame: Biofluid Mechanics, an Introduction to Fluid Mechanics, Macrocirculation, and Microcirculation
Marcus J. Seibel, Simon P. Robins, John P. Bilezikian: Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism, Principles and Clinical Applications