Villkor

BESTÄLLNING
En kund som beställer varor från nätbutiken måste vara över 18 år. Alla produktpriser och leveranskostnader innefattar 24 % moms oberoende av leveransdestinationen.

Internationella kunder svarar för alla skatter, tullar och avgifter som krävs av deras tullförvaltning och som debiteras när paketet anländer till ert land. Du måste stå för tilläggskostnader för förtullning; Salli Systems har ingen kontroll över dessa kostnader och kan inte förutsäga vad de kan vara. Tullens riktlinjer varierar vitt från land till land; användaren ska kontakta respektive lokala tullkontor för ytterligare uppgifter.

BETALNING
Betalning i nätbutiken med kreditkort (utanför Finland det enda möjliga alternativet) och i Finland finländska banker.

LEVERANS
Produkter levereras bara till EU-länder. Om produkterna finns på lager, levereras de inom 7-14 dagar beroende på destinationen. Om produkten är tillfälligt slut, meddelar vi kunden om detta så snart som möjligt.

LEVERANSKOSTNADER
Leveranskostnader enligt produkt/er och destination. Kostnaden visas före betalning.

AVBESTÄLLNING OCH RETURNERINGAR
Kunden har rätt att returnera artiklar inom trettio (30) dagar efter mottagningen av artikeln/artiklarna, leveransdagen inte inberäknad. Ifall beställningen avbeställs eller produkten returneras, vänligen kontakta info@)salli.com INNAN artiklarna returneras.

1.1. Register
Easydoing Oy/Salli Systems (nedan Salli Systems)
FO-nummer: FI08191905
Sahalantie 41
77700 Rautalampi
Finland

1.2 Registrets namn
Salli Shop Customer register (Salli Systems nätbutikskundregister)

1.3 Ändamålet med behandlingen av uppgifter
Att hantera kundrelationer

1.4 Registrets innehåll
Registret innehåller uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och information om beställningsprocessen.

1.5 Uppgiftskälla
Uppgifter som ges av en person vid registrerings- eller beställningstidpunkten.

1.6 Överföring av uppgifter
Salli Systems överför inte uppgifter som ingår i registret till tredje parter.
De uppgifter som lämnats till oss kommer inte att överföras till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1.7 Riktlinjer för dataskyddet
De insamlade uppgifterna lagras i intra/salli.com -databaser som är skyddade genom lösenord och andra tekniska åtgärder. Servrarna är belägna i låsta och skyddade lokaler. Tillgång till uppgifterna baserar sig på personliga användarnamn och lösenord.

1.8 Rätt att förbjuda
Den registrerade har rätt att hindra all användning av hans/hennes uppgifter för marknadsförings- eller försäljningsändamål. Förbudet måste lämnas skriftligt och sändas till den personuppgiftsansvarige.

1.9. Rätt att granska
Användaren har rätt att undersöka, ändra och radera uppgifter om honom/henne från registret.

1.10. Rättelse av uppgifter
Registret ska rätta, radera eller komplettera alla personuppgifter i registret som i fråga om användningen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Detta ska göras utan uppmaning eller på yrkande av den registrerade, som måste kontakta den registeransvarige.