Toimintakyvyltään rajoittunut henkilö

Geoff Adams-Spink - EDRIC Chairman