Älykkyys on laskussa

06.03.2017

Kommentti HS:n artikkeliin älykkyyden laskusta

HS: Ihmiskunta ei muutukaan koko ajan välkymmälksi

Älykkyys on varmasti vähenemässä ainakin teollisuusmaissa.

Ei tarvita kuin kohtuullista havainnointi- ja päättelytaitoa tähän vuorenvarmaan johtopäätökseen.

Syytkin ovat aivobiologiaa yhtään ymmärtävälle aivan selvät:

Valmiiksi rakennetussa maailmassa älyllinen ponnistelu on selvästi vähentynyt. Aivoja tarvitaan vähän helpoksi tehtyjen palvelujen käyttämiseen. ”Use it or loose it” pätee myös aivoihin.

Ylipaino tyhmentää. Sama korkea veren sokeri joka lihottaa, myös heikentää ylipainoisilla lapsilla aivokehitystä ja alkaa nopeasti rappeuttaa aivoja myös työikäisillä. Ylipainoiset myös saavat loogisesti enemmän muistisairauksia. Alzheimer on todistetusti kolmas sokeritauti.

Liikunta olisi älykkyyden kehitykselle tarpeen. Sen määrä on dramaattisesti vähentynyt ja vähenemässä kaikissa ikäryhmissä. Sohvaperunoita on jo kaiken ikäisissä ja fyysinenkin työnteko on kutistunut hyvin vähiin.

TV:n katselu tyhmentää todistetusti. Ainakin teollisuusmaailman ihmiset katsovat TV:tä 3-4 t/pv lapset mukaan luettuna. Näemme millaista onnetonta hölöhölö-viihderapaa suurin osa TV-ohjelmista nykyään on. Esim. kehittäviä tieto- ja tiedeohjelmia ja niiden katsojia on ani harvassa.

Aivoja kehittävät käden taidot ovat häviämässä. Teknisiä ongelmia ratkovia ja motoriikkaa kehittäviä taitoja on enää pienellä osalla lapsia ja nuoria. E-pelit kehittävät aivoja hyvin kapea-alaisesti.

Ihmisten mielenterveyden heikkeneminen huonontaa älykkyyttä välillisesti. Henkisesti huonosti voiva ihminen taantuu myös älyllisesti.

Ravinto on heikkenemässä. Teollisuuden pitkälle prosessoitu, lisäaineilla ja huonoilla hiilihydraateilla koostettu roskaruoka ei tarjoa aivoille riittävästi niille tärkeitä ravinteita. Tämäkin on biokemisteille päivänselvää.

Viisas poliittinen ja kansanterveydellinen ohjaus ihmisten elintavoissa ja ympäristössä voisi alkaa taas lisätä älykkyyttä.

Voi olla että siihen ei päättäjiksi valittujen ymmärrys enää riitä, rohkeudesta puhumattakaan.

Kommentoi kirjoittajalle