Lääketeollisuuskorruptio vihdoin HS:n jutuissa

27.02.2017

Vessi täydentää HS:n ansiokasta artikkelia

HS: Lääketeollisuus salaa suurimman osan lääkäreille maksetusta rahasta

Kiitos suuren työn tehneelle tutkivalle journalistille ja HS:lle, että vihdoinkin terveydenhuoltoa ohjailevia ja korruptoivia rahavirtoja tuodaan julkisuuteen.

Maailman tasolla näistä tanskalainen lääketurvallisuuden asiantuntija prof. Kötzche kirjoitti hiuksia nostattavan kirjan: Tappavat Lääkkeet ja Järjestäytynyt Rikollisuus (2014). Siinä hän 500 sivun ja yli 800 viitteen teholla selvittää valtavan pimeän ja suorastaan rikollisen lääketeollisuuden ohjaileman koneiston.

Artikkelissa joitakin tärkeitä vaikutuskanavia jäi mainitsematta:

Lääketeollisuus käyttää eri sairauksien potilasyhdistyksiä hyödykseen peitellysti, ja on epäilyttävän hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä myös THL:n kanssa.

Lääketieteen opetus lääketeollisuuden tahdon mukaisesti hyvin farmakologiapainotteista, josta ravitsemuslääketiede ja muut lääkkeettömät hoidot lähes tyystin uupuvat. Tästä opiskelijatkaan eivät pidä. Lisäksi opetuksessa rakennetaan henkeä että lääkkeettömät hoidot ovat huuhaata.

Lääketeollisuus on välikäsiensä (= yhteistyössä toimivat asiantuntijalääkärit) kautta ohjailemassa myös kansallista terveyspolitiikkaa. Politikkojen maallikkoina pitää ottaa lääkäreiden mielipiteet huomioon terveyspolitiikkaa suunnitellessa. Tietysti siitä tehdään sairaanhoito- ja lääkemyönteinen ennaltaehkäisevän sijaan. Lääketeollisuus tekee keinoja kaihtamatta kaikkensa että 2,7 mrd:n lääkemyynti kasvaisi.

Suomen valtio säästäisi miljardeja vuodessa, jos kansallinen terveyspolitiikka olisi tehokkaasti ennaltaehkäisevä. Esimerkkinä ovat liian matalat D-vit. suositukset.

Median voima tuntuu myös siinä, että monet mediat eivät uskalla kirjoittaa lääkehoidon ja lääkeyritysten väärinkäytöksistä, koska lääkemainostulot vaarantuvat.

Vastenmielistä on kehitysmaissa välikäsiyhtiöiden kautta ihmisillä tehtävät lääkekokeet, joissa vähävaraiset ja puolustuskyvyttömät ihmiset ovat koehenkilöinä myös terveytensä ja joskus henkensä kaupalla.

Kommentoi kirjoittajalle