Yhteiskuntavastuu

Salli Systemsin vastuullista toimintaa ohjaavat yhtiön arvomaailma ja kestävän kehityksen periaatteet. Yhtiö tuottaa loppukäyttäjälle vain hyödyllisiä tuotteita ja tarjoaa kunkin asiakkaan tilanteeseen parhainta työergonomiakoulutusta. Yritys noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja määräyksiä.

Taloudellinen vastuu

Vakaa taloudellinen kehitys takaa turvatun tulevaisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhtiö välttää pitkäaikaisen vieraan pääoman käyttöä. Huolehtimalla liiketoiminnan kannattavuudesta Salli Systems luo perustan myös yrityksen sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on huolenpitoa henkilöstöstä. Salli Systems on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa panostetaan henkilöstön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvontiin. Sosiaalinen vastuu on myös myötävaikuttamista yhteiskunnan ja lähiympäristön kehitykseen. Salli Systems haluaa olla hyvä yrityskansalainen, mikä näkyy muun muassa suhtautumisessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Ympäristövastuu

Vastuu ympäristöstä on toiminnan kulmakiviä. Salli Systemsin kaksi tärkeintä ympäristötavoitetta ovat energiankulutuksen pienentäminen ja kaatopaikalle menevän sekajätteen vähentäminen. Tämä onnistuu tehostamalla energian, tarvikkeiden ja raaka-aineiden käyttöä sekä kehittämällä jätteiden hyötykäyttöä.

Tuotantomme on hiilidioksidivapaata: tähän päästiin tarkkailemalla hiilidioksidin määrää laskemalla tuotannosta, matkustamisesta ja muusta toiminnasta syntyneet hiilitonnit. Nämä sidotaan yhtiön omistajan kartanon metsiin ja soihin. Tarvittaessa yhtiö tukee puiden istuttamista sademetsiin.

Lisäksi huolehdimme luonnosta seuraavilla tavoilla

  • Ristikoidemme materiaalista 85–95 prosenttia on kierrätettyä alumiinia.
  • Tuotanannossa ylijäävästä nahasta tehdään istuimia Salli Nature -satulatuoleihin ja nahkaisia satulahuopia ratsastajille. Humbugi Acessories on yhteistyökumppanimme; yritys valmistaa kierrätysmateriaaliesta koruja ja laukkuja.
  • Käyttämämme nahka on ruotsalaisen Elmon valmistamaa kromitonta nahkaa. Elmon jätevedet puhdistetaan niin hyvin, että niitä voi myöhemmin käyttää juomavetenä.