Yhteiskuntavastuu

Salli Systemsin vastuullista toimintaa ohjaavat yhtiön arvomaailma ja kestävän kehityksen periaatteet. Yhtiö tuottaa loppukäyttäjälle vain hyödyllisiä tuotteita ja tarjoaa kunkin asiakkaan tilanteeseen parhainta työergonomiakoulutusta. Yritys noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja määräyksiä.

Taloudellinen vastuu

Vakaa taloudellinen kehitys takaa turvatun tulevaisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhtiö välttää pitkäaikaisen vieraan pääoman käyttöä. Huolehtimalla liiketoiminnan kannattavuudesta Salli Systems luo perustan myös yrityksen sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on huolenpitoa henkilöstöstä. Salli Systems on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa panostetaan henkilöstön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Sosiaalinen vastuu on myös myötävaikuttamista yhteiskunnan ja lähiympäristön kehitykseen. Salli Systems haluaa olla hyvä yrityskansalainen, mikä näkyy muun muassa suhtautumisessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.