Ympäristöpolitiikka

Sallilla on käytössä ISO 14001 ympäristöstandardi. Ympäristöpolitiikkamme on dokumentoitu laatukäsikirjaan, ja sitä ylläpidetään muutostarpeiden mukaisesti. Ympäristöpolitiikka jalkautetaan henkilöstölle, ja dokumentit ovat henkilöstön saatavilla.

Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat jätteiden oikeaoppinen lajittelu ja käsittely, ja tuotteiden elinkaaren hallinta ja optimointi. Ne arvioidaan vuosittain.

Sitoudumme

  • ympäristönsuojeluun ja toimintamme haittavaikutusten pienentämiseen sekä sitovien velvoitteiden täyttämiseen
  • ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen
  • keräämään ja käsittelemään eri jätelajit