Rehabilitering og instrueret træning

  • Rotasjon, abduksjon, og adduksjon øvelser, Salli sadel stol og Compact bord
  • Rotasjon, abduksjon, adduksjon øvelser, Salli sadel stol med Ergorest
  • Rehab øvelser for slagtilfælde patient, der bruger kørestol
  • Kort træningsprogram på Salli stolen med instruktioner
  • Kort træningsprogram på Salli stolen

Rotasjon, abduksjon, og adduksjon øvelser, Salli sadel stol og Compact bord

Rotasjon, abduksjon, adduksjon øvelser, Salli sadel stol med Ergorest

Rehab øvelser for slagtilfælde patient, der bruger kørestol

Kort træningsprogram på Salli stolen med instruktioner

Kort træningsprogram på Salli stolen