Øvelser og rehab øvelser

  • Rotasjon, abduksjon, og adduksjon øvelser, Salli sal stol og Salli Compact bord
  • Rotasjon, abduksjon, adduksjon øvelser, Salli sal stol med Ergorest håndstøtte
  • Rehab øvelser for slagpasient i rullestol
  • Kort øvelsesprogram på Salli stolen med instruksjoner
  • Kort øvelsesprogram på Salli stolen

Rotasjon, abduksjon, og adduksjon øvelser, Salli sal stol og Salli Compact bord

Rotasjon, abduksjon, adduksjon øvelser, Salli sal stol med Ergorest håndstøtte

Rehab øvelser for slagpasient i rullestol

Kort øvelsesprogram på Salli stolen med instruksjoner

Kort øvelsesprogram på Salli stolen